27
Май
2015

5 юни - Световен ден на околната среда

       Световният ден на околната среда е основният механизъм на ООН за повишаване на осведомеността и за насърчаване на действия за опазване на околната среда в световен мащаб. През годините честването на този ден се е превърнало в значима глобална платформа за въвличане на обществото в проблематиката за опазване на околната среда в над 100 държави.Това е добра възможност за хората да допринесат в грижата за околната среда, обединявайки индивидуалните си усилия в колективна енергия с нарастващо позитивно въздействие върху планетата.
         Темата на Световния ден на околната среда през 2015 г. е „Седем милиарда мечти. Една планета. Нека се погрижим“.
Макар да съзнаваме, че състоянието на околната среда и функционирането на икономиката зависят от отговорното управление на природните ресурси на планетата, доказателствата сочат, че обществото консумира повече природни ресурси, отколкото планетата може да осигури. Много от екосистемите на Земята са с нарушено равновесие, достигайки критична точка, поради бързите темпове на нарастване на населението и икономическото развитие. Ако до 2050 г. текущото потребление и производство се запазят, а населението продължи да се увеличава и достигне очакваните 9,6 милиарда жители, ще ни бъдат необходими 3 планети, за да обезпечим потреблението и да поддържаме сегашния си начин на живот.
Увеличената употреба на природните ресурси и реалните въздействия върху околната среда, не са резултат само от икономическия растеж. Да използваме внимателно наличните ресурси, отнасяйки се с грижа към планетата, ще ни осигури бъдеще, в което да имаме възможността да реализираме мечтите си. Не е необходимо просперитетът на човечеството да е за сметка на Земята. Да живееш устойчиво означава да правиш повече, справяйки се по-добре, използвайки по-малко.
Световният ден на околната среда е възможност за всеки човек да осъзнае отговорността си към Земята и да се превърне в посланик на промяната.
„Въпреки, че индивидуалните стъпки изглеждат малки на фона на глобалните заплахи и тенденции, обединяването на усилията на милиарди хора в обща цел, може да направи значими промени“.
Генерален секретар на ООН - Бан Ки-мун
 

26
Май
2015

Анализи на пробите от Огоста край с. Железна са характерни за повърхностен воден обект

След сигнал за замърсяване на водите на река Огоста в землището на  село Железна на 25. 05. 2015 г.,  е извършена незабавна проверка от експерти на РИОСВ - Монтана и Регионалната лаборатория към ИАОС.
По време на проверката в „България Флуорит” ЕООД -  флотационната фабрика и работна площадка към рудник „Лукина падина” в землището на гр. Чипровци, е получена информация за възникнала аварийна ситуация  на работна площадка пред рудника. При нея се е разлял препарат, използван за обезпрашаване при сондиране. След дъжд се е образувало голямо количество пяна, попаднала в дерето, и оттам в река Чипровска Огоста. Представените данни за състава на препарата сочат , че той е нетоксичен, не дразни кожата и е биоразградим.
Направените експресни анализи на водните проби от три точки на река Чипровска Огоста в землищата на  Чипровци и с. Железна, и една точка на р. Голям Буковец,  приток на р. Чипровска Огоста, в землището на Чипровци, по показатели рН, електропроводимост, температура и разтворен кислород, са се оказали със стойности,  характерни за повърхностния воден обект.
Предстои физико-химичен анализ на пробите в РЛ към ИАОС в Монтана.

Categories: Актуално

20
Май
2015

Няма замърсяване на река Огоста показват резултатите от анализите на водните проби

           По сигнал за замърсяване на водите на р. Огоста в района на с. Ерден, общ. Бойчиновци бе извършена проверка на 18 май. Постъпилата в РИОСВ информация бе, че замърсяването е от работата на пресевни инсталации (ТМСИ) за преработка на речна баластра. Лабораторните анализи от взетите четири водни проби са готови. Те показват, че замърсяване на речните води няма. В района преди и след двата обекта, на които са разположени пресевните инсталации, пробите са в норма по показателите „неразтворени вещества” и „нефтопродукти”.      
           Пробите са анализирани от акредитирана Регионална лаборатория  – Монтана към ИАОС.

Categories: Актуално

20
Май
2015

По повод 5 юни - Световния ден на околната среда Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана обявява конкурс между училища, детски градини и социални заведения на територията на област Монтана и област Видин на тема: „НАЙ-ЗЕЛЕН ДВОР”

         
       Всички училища, детски градини  и социални заведения за деца от област Монтана и област Видин,  желаещи да участват в конкурса могат да изпратят до 3 снимки на своите дворове.
        Предмет на оценяване ще бъде:
- поддържани алеи, детски площадки и съоръжения;
- поддържани зелени площи с цветни лехи и дървесно храстова растителност;
- чист и приветлив външен вид
        Комисия от експерти на РИОСВ – Монтана ще определи победителите в конкурса за най-добре озеленен и поддържан двор в срок до 04.06.2015 г., като организаторите се свържат с тях.
          Резултатите ще бъдат обявени на уеб сайта на РИОСВ – Монтана:
www.riosv-montana.com
         Най - добре представителите се училища, детски градини и социални заведения за деца ще бъдат отличени от РИОСВ – Монтана с предметни награди.
           С изпратените творби ще бъде организирана изложба. Фотосите могат да бъдат донесени или изпратени по пощата  на адрес:
                Регионална инспекция по околната среда и водите - Монтана
                гр. Монтана 3400, ул. „Юлиус Ирасек” № 4, ПК 55
                ЗА КОНКУРСА „НАЙ-ЗЕЛЕН ДВОР”

        Срока за изпращане на творбите е до 01.06.2015 г. (важи пощенското клеймо).

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx