27
Юли
2015

РИОСВ – Монтана информира за конкурса „Дърво с корен 2015“

         За шести пореден път от фондация „Екообщност“ обявяват конкурса „Дърво с корен“. Конкурсът „Дърво с корен“ е отворен за участие от всички – деца, възрастни, учители, ученици, фирми, организации.

       Дървото победител ще представи България в международния конкурс „Европейско дърво на годината 2016” и ще получи специална грижа за подобряване на състоянието му, ако има нужда от такава. През 2014 г. старият бряст в центъра на Сливен (на снимката), който победи в националния кръг, стана Европейско дърво на годината.
        Освен голямата награда, ще бъдат връчени допълнителни отличия в още три категории:
- “Млад природолюбител” – за деца от 6 - до 14-годишна възраст;
- “Вековните дървета говорят” - за вековни дървета от цялата страна, които са свързани с исторически събития или значими личности от нашето минало;
- Специална категория за доброволци-залесители, които искат да разкажат личната си история – защо и как са решили да се включат в залесяване, какво е било преживяването, какво си спомнят най-добре, какъв отпечатък и емоция е оставило то у тях.
Конкурсът “Дърво с корен” е отворен за участие за всички – деца, възрастни, учители, ученици, дори институции, фирми, организации или просто неформални групи от хора.
        Изпратете вашата номинация до 18 октомври 2015 г. на електронна поща:
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
или на адрес: гр. София 1612, кв. Хиподрума, ул. Феликс Каниц 13, ет. 1, Фондация „ЕкоОбщност“
        Повече за конкурса ще научите в сайта на фондацията –  www.bepf.bg.org

Categories: Актуално

24
Юли
2015

РИОСВ – МОНТАНА УЧАСТВА В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА БАЗАТА НА ПЕЩЕРА МАГУРА И РАБИШКОТО ЕЗЕРО

 

        Представители на РИОСВ – Монтана взеха участие в обществено обсъждане – кръгла маса на 24.07.2015 г. в с. Рабиша, общ. Белоградчик. Темата на обсъждането бе „Развитие на туризма на базата на пещера Магура и Рабишкото езеро”. Организатор на общественото обсъждане е Гражданско сдружение „Магура”.
        На срещата присъстваха представители на община Белоградчик, кмета на с. Рабиша, представители на Национален комитет за недвижимо имущество, местни жители.
        На срещата бяха обсъдени възможностите за бъдещо развитие на туризма в района на пещера „Магура” и „Рабишкото езеро”. Гражданското сдружение „Магура” предлага изграждане на път за туристи от пещера „Магура” до Рабишкото езеро и изграждане на самостоятелен туристически комплекс.
       В рамките на общественото обсъждане бяха посетени на място пещерата „Магура”  и „Рабишкото езеро”.

Categories: Актуално

22
Юли
2015

ПРОВЕРЕН Е СИГНАЛ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВОДИТЕ НА ОГОСТА В РАЙОНА НА С. ГАВРИЛ ГЕНОВО

        На 21.07.2015 г. екип експерти от РИОСВ – Монтана и Регионалната лаборатория - Монтана извърши незабавна проверка по сигнал, подаден чрез тел. 112 за оцветяване в кафяво на река Огоста в района на с. Гаврил Геново, община Георги Дамяново. Проверката е осъществена в присъствието на кметския наместник на селото и в отсъствие на сигналоподателя, тъй като не е намерен на телефона, посочен за връзка.
        При огледа на участък от река Огоста от моста при с. Гаврил Геново до моста при м. Балова шума не се констатира оцветяване  на водите, както и наличие на умряла риба.
          Взета е водна проба от повърхностните води на реката при моста в с. Гаврил Геново, община Герги Дамяново. Резултатите от измерените експресни показатели са : рН – 8,03 рН единици, електропроводимост - 303 μS/cm, температура – 27,90С и разтворен кислород – 6,87 mg/ dm3 и са характерни за водите на Огоста. Предстои извършване на физико-химични анализи от РЛ - Монтана на взетата проба в лабораторни условия по следните показатели: рН, разтворен кислород, електропроводимост, ХПК, общ азот и температура. Те ще бъдат оповестени след като са готови.  

06
Юли
2015

РИОСВ – МОНТАНА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА В С. СТУДЕНО БУЧЕ

      Във връзка с инвестиционно предложение „Изграждане на eлектроцентрала на биогаз с производствена мощност от 1,5 MW, в землището на с. Студено буче, общ. Монтана", днес се проведена работна среща. Тя бе инициирана от РИОСВ – Монтана и кмета на селото. 

      Присъстваха представители на възложителя, експерти от екоинспекцията и жители на населеното място. Разяснена беше технологията и същността на съоръжението – обект на инвестиционното предложение. На поставените въпроси експертите отговориха изчерпателно и достъпно. Извършен бе и оглед на площадката, където се предвижда разполагане на инсталацията с участниците в срещата.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx