ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за защита на личните данни

Важно!!!

Документи, удостоверяващи право на собственост (нотариален акт, договор за наем, удостоверение за наследници, договор за аренда, заповед за допускане/разрешаване изработването на ПУП и другиудостоверяващи права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение или план/програма) следва да съдържат като лични данни единствено трите имена на възложителя. Всички останали лични данни, включително личните данни на трети лица, следва да бъдат заличени от възложителя преди да бъдат заведени в РИОСВ – Монтана.

В пълномощното се заличават личните данни на упълномощителя и пълномощника с изключение на три имена и ЕГН.

Същото важи и за информацията на електронен носител!!!

 

Длъжностно лице по защита на данните в РИОСВ - Монтана

гр. Монтана, п.к. 55, ул. "Юлиус Ирасек" № 4

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията