УООП

Направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите" 

 

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение от 16.12.2020 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК Съобщение от 16.12.2020 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 16/12/2020
Промяна: 16/12/2020
Размер: 83.5 КБ
Тегления: 2493

Съобщение от 14.12.2020 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК Съобщение от 14.12.2020 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 14/12/2020
Промяна: 14/12/2020
Размер: 83.5 КБ
Тегления: 2317

Съобщение от 10.06.2020 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК Съобщение от 10.06.2020 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 10/06/2020
Промяна: 10/06/2020
Размер: 79 КБ
Тегления: 2691

Видео клип: Животът на един автомобил - от завода до площадката за разкомплектоване Видео клип: Животът на един автомобил - от завода до площадката за разкомплектоване

топ!
Дата на публикуване: 07/05/2015
Промяна: 07/05/2015
Размер: Неизвестен
Тегления: 4811

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 КЪМ ЧЛ.16, АЛ. 1 МЕСЕЧНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 15 КЪМ ЧЛ.16, АЛ. 1 МЕСЕЧНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ

топ!
Дата на публикуване: 11/03/2015
Промяна: 31/01/2017
Размер: 18.07 КБ
Тегления: 5194

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 КЪМ ЧЛ.16, АЛ. 1 МЕСЕЧНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПУСНАТИТЕ НА ПАЗАРА ОПАКОВАНИ СТОКИ

Приложения за основно охарактеризиране Приложения за основно охарактеризиране

топ!
Дата на публикуване: 14/06/2012
Промяна: 30/03/2016
Размер: 100.79 КБ
Тегления: 5398

Приложение № 1 - Доклад от основно охарактеризиране

Приложение № 2 - План за вземане на проби за изпитване на отпадък с цел основно охарактеризиране

Приложение № 3 - Доклад от основно охарактеризиране при изпитване

Приложение № 4 - Становище РИОСВ

Приложение № 5 - Становище ИАОС

Ръководство за основно охарактеризиране на отпадъци Ръководство за основно охарактеризиране на отпадъци

топ!
Дата на публикуване: 16/02/2012
Промяна: 11/03/2016
Размер: 691.7 КБ
Тегления: 7140

Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци от различни класове депа.

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията