Доклади изпълнение на условия в КР

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините в обл. Видин Регионално депо за неопасни отпадъци за общините в обл. Видин

топ!
Дата на публикуване: 02/11/2023
Промяна: 02/11/2023
Размер: 4.28 МБ
Тегления: 394

Д О К Л А Д

за извършена планова проверка на 5 май 2023 г. в град Видин по изпълнение на условия в Комплексно разрешително (КР) № 389-Н0/2010г., издадено на Община Видин за експлоатация на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене”.

Извършена извънредна проверка на „Регионално депо за неопасни отпадъци“ по сигнал Извършена извънредна проверка на „Регионално депо за неопасни отпадъци“ по сигнал

топ!
Дата на публикуване: 01/11/2023
Промяна: 01/11/2023
Размер: 6.71 МБ
Тегления: 382

Д О К Л А Д

за извършена извънредна проверка за контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително (КР) № 162-Н1/2010 г. и постъпил в МОСВ, препратен по компетентност на РИОСВ – Монтана писмен сигнал от народния представител Петър Николаев Петров.

„Инсталации за интензивно отглеждане на птици”, „БУЛГАРПЛОД - СОФИЯ” АД „Инсталации за интензивно отглеждане на птици”, „БУЛГАРПЛОД - СОФИЯ” АД

топ!
Дата на публикуване: 26/10/2023
Промяна: 26/10/2023
Размер: 2.04 МБ
Тегления: 367

Д О К Л А Д

за извършена планова проверка на 13 юли 2023 г. в град Монтана по изпълнение на условия в Комплексно разрешително (КР) № 406-Н0/2011 г., издадено на „БУЛГАРПЛОД - СОФИЯ” АД, гр. Монтана, актуализирано с Решение № 406-Н0-И0-А1/2018 г., за експлоатация на „Инсталации за интензивно отглеждане на птици с повече от 40 000 места за птици” и включваща: Център ІА; Център ІБ; Център ІІА; Център ІІБ; Център ІІІ в землището на гр. Монтана, община Монтана.

Хим. инсталация за п-во на метилови естери на мастните киселини (биодизел), "ФАУСТИНА ГРУП" ООД Хим. инсталация за п-во на метилови естери на мастните киселини (биодизел), "ФАУСТИНА ГРУП" ООД

топ!
Дата на публикуване: 26/10/2023
Промяна: 26/10/2023
Размер: 2.21 МБ
Тегления: 400

Д О К Л А Д

За извършена планова проверка на 11 юли 2023 г. село Доктор Йосифово, община Монтана по изпълнение на условия в Комплексно разрешително (КР) № 378-Н0/2009г., издадено на “Фаустина Груп” ООД, гр. Враца за експлоатация на „Химическа инсталация за производство на метилови естери на мастните киселини (биодизел)”

"Инсталация за повърхностна обработка на метали" в гр. Монтана, "ЕМКО" ООД, гр. София "Инсталация за повърхностна обработка на метали" в гр. Монтана, "ЕМКО" ООД, гр. София

топ!
Дата на публикуване: 24/10/2023
Промяна: 24/10/2023
Размер: 3.99 МБ
Тегления: 393

Д О К Л А Д


за извършена планова проверка на 30 юни 2023 г. в град Монтана по изпълнение на условия в Комплексно разрешително (КР) № 550-Н0/2017 г., актуализирано с Решение № 550-Н0-И0-А1/2022 г., издадено на „ЕМКО“ ООД, гр. София, за експлоатация на „Инсталация за повърхностна обработка на метали“ – обособено производство град Монтана

Инсталация за интензивно отглеждане на птици в Център №8, Център №9 и Център №10, ИГАЛ ООД Инсталация за интензивно отглеждане на птици в Център №8, Център №9 и Център №10, ИГАЛ ООД

топ!
Дата на публикуване: 20/10/2023
Промяна: 20/10/2023
Размер: 1.76 МБ
Тегления: 371

Д О К Л А Д

за извършена планова проверка на 26 септември 2023 г. с. Вълчек, общ. Макреш по изпълнение на условия в Комплексно разрешително (КР) № 386-Н1/2011г., издадено на „ИГАЛ” ООД, гр. София за експлоатация на Инсталация за интензивно отглеждане на птици – пилета бройлери в Център № 8, Център № 9 и Център № 10.

"Химическа инсталация за производство на метилови естери на мастните киселини (биодизел) и глицерол" "Химическа инсталация за производство на метилови естери на мастните киселини (биодизел) и глицерол"

топ!
Дата на публикуване: 20/10/2023
Промяна: 20/10/2023
Размер: 2.64 МБ
Тегления: 365

Д О К Л А Д

за извършена планова проверка на 27 юни 2023 г. по изпълнение на условия в Комплексно разрешително (КР) № 267-Н0/2008 г., издадено на “Екопроекти” ООД, гр. Димово за експлоатация на „Химическа инсталация за производство на метилови естери на мастните киселини (биодизел) и глицерол ”

Депа за неопасни отпадъци по КР №162-Н1/2010 г. за общините от обл. Монтана и общ. Криводол Депа за неопасни отпадъци по КР №162-Н1/2010 г. за общините от обл. Монтана и общ. Криводол

топ!
Дата на публикуване: 19/10/2023
Промяна: 19/10/2023
Размер: 6.43 МБ
Тегления: 366

Д О К Л А Д

за извършена планова проверка на 31 май 2023 г. по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително КР №162-Н1/2010 г. на "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм" с оператор Община Монтана.

"Депо за неопасни отпадъци - сгуроотвал" към ТЕЦ Видахим "Депо за неопасни отпадъци - сгуроотвал" към ТЕЦ Видахим

топ!
Дата на публикуване: 18/10/2023
Промяна: 19/10/2023
Размер: 1.94 МБ
Тегления: 378

Д О К Л А Д

за извършена планова проверка на 9 май 2023 г. в гр. Видин по изпълнение на условия в Комплексно разрешително (КР) №392-H0/2010 г. издадено на "Видахим" АД, гр. Видин за експлатацията на "Депо за неопасни отпадъци - сгуроотвал" към ТЕЦ Видахим, гр. Видин.

"Цех за производство на цинк и цинкова пепел" с оператор "Ви Вас Цинк" ЕООД "Цех за производство на цинк и цинкова пепел" с оператор "Ви Вас Цинк" ЕООД

топ!
Дата на публикуване: 17/10/2023
Промяна: 17/10/2023
Размер: 4.66 МБ
Тегления: 406

Д О К Л А Д

за извършена планова проверка на 26 май 2023 г. по Комплексно разрешително за експлоатация на  "Цех за производство на цинк и цинкова пепел" с оператор "Ви Вас Цинк" ЕООД.

Компресорна станция "Расово" с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана Компресорна станция "Расово" с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана

топ!
Дата на публикуване: 16/10/2023
Промяна: 16/10/2023
Размер: 3.7 МБ
Тегления: 369

Д О К Л А Д

за извършена планова проверка на 28 юни 2023 г. с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана по изпълнение на условия в Комплексно разрешително (КР) № 590-Н0/2020 г. издадено на "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, гр. София за експлоатация на Компресорна станция "Расово" с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана.

"Берг Монтана Фитинги" ЕАД, гр. Монтана "Берг Монтана Фитинги" ЕАД, гр. Монтана

топ!
Дата на публикуване: 13/10/2023
Промяна: 13/10/2023
Размер: 5.21 МБ
Тегления: 394

Д О К Л А Д

за извършена проверка по документи и на място за изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително (КР) № 125/2006 г., актуализирано с Решение № 125-Н0-И1-А2/2021 г., издадено на "Берг Монтана Фитинги" ЕАД, гр. Монтана.

"Акма Трейд Лимитид" ЕООД, гр. София, площадка Свинекомплекс "Дунавци", гр. Дунавци, общ. Видин "Акма Трейд Лимитид" ЕООД, гр. София, площадка Свинекомплекс "Дунавци", гр. Дунавци, общ. Видин

топ!
Дата на публикуване: 13/10/2023
Промяна: 13/10/2023
Размер: 4.57 МБ
Тегления: 395

Д О К Л А Д

за извършена проверка по документи и на място за изпълнение на условията и сроковете по Комплексно разрешително (КР) № 587-Н0/2020 г., издадено на "Акма Трейд Лимитид" ЕООД, гр. София, площадка Свинекомплекс "Дунавци", гр. Дунавци, общ. Видин

"Видахим" АД, гр. Видин за ТЕЦ "Видахим", гр. Видин "Видахим" АД, гр. Видин за ТЕЦ "Видахим", гр. Видин

топ!
Дата на публикуване: 13/10/2023
Промяна: 13/10/2023
Размер: 2.12 МБ
Тегления: 383

Д О К Л А Д

за извършена планова проверка на 09 май 2023 г., в гр. Видин по изпълнение на условията в Комплексно разрешително (КР) №56-Н1/2005 г., издадено на "Видахим" АД, гр. Видин за ТЕЦ "Видахим", гр. Видин.

„Чилик Фарм“ ЕООД, гр. София, площадка гр. Монтана „Чилик Фарм“ ЕООД, гр. София, площадка гр. Монтана

топ!
Дата на публикуване: 13/10/2022
Промяна: 13/10/2022
Размер: 597.02 КБ
Тегления: 685

Д О К Л А Д

За извършена проверка по изпълнение на условия в Комплексно разрешително (КР) № 406-Н0/2011 г. с оператор „Чилик Фарм“ ЕООД, гр. София, площадка гр. Монтана.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Край >>
Страница 1 от 6

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията