Актуално

20
Септември
2022

Министерство на младежта и спорта обявява покана за номиниране на младежки доброволчески инициативи

2022 година e Европейска година на младежта!

Една от приоритетните области, в които Министерството на младежта и спорта ще работи, е „Младежкото доброволчество – кауза за устойчиво развитие тук и сега!“ За тази цел ще бъде разработена и публикувана Бяла книга за младежко доброволчество.

Каним Ви да номинирате младежка доброволческа инициатива, която да бъде включена в Бялата книга за младежко доброволчество!

  • Ако сте участници или организатори на младежки доброволчески инициативи,
  • Ако знаете и сте чували за младежки доброволчески инициативи, които са оставили отпечатък върху Вас или Вашата общност.

     Не се колебайте! Номинирайте Вашите инициативи!

Мотивация:

По този начин ще популяризираме доброволческата мисия, ще разпространим идеята и ще привлечем нови участници във вдъхновяващи каузи на младежко доброволчество!

Няма ограничения по отношение на целите и мисиите на младежките доброволчески инициативи, както и в броя на Вашите номинации.

Как да изпратите Вашата номинация:

Можете да изпращате Вашите предложения за номинация до 10 октомври 2022 г. на имейл адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , като попълните формуляра_за_номинация.docx  или използвате следния google form формуляр https://forms.gle/mV14QfCWTZEorzAU9.

След предварителен подбор, номинираните инициативи ще бъдат включени в Бялата книга за младежко доброволчество.

Предоставяйки лични данни в настоящия формуляр, Вие давате съгласието си данните да бъдат използвани за целите на разработването, публикуването и разпространението на Бялата книга за младежко доброволчество в печатен и електронен формат.

Изпращайки снимковия материал, Вие декларирате, че той не е обект на Ваши авторски права и/или авторски права на трети лица и може да бъде използван за целите на разработването, публикуването и разпространението на Бялата книга за младежко доброволчество в печатен и електронен формат.

Categories: Актуално

15
Септември
2022

РИОСВ – Монтана обявява конкурс за рисунка и/или есе/кратък разказ на тема „По–добри връзки“

По случай седмицата на мобилността 16-22 септември  тази година РИОСВ – Монтана обявява конкурс за рисунка и/или есе/кратък разказ, свъзан с темата на кампанията – „По–добри връзки“.

Участници в конкурса за рисунка могат да бъдат всички деца от детските градини на територията на областите Монтана и Видин на възраст от 3 до 6г. и ученици от училищата и гимназиите от двете области на възраст от 7 до17 г.

Участници в конкурса за есе/кратък разказ могат да бъдат всички ученици от от училищата и гимназиите двете от двете области – Монтана иВидин области от 7 до17 г.

Срокът зе представяне на рисунките и литературните разработки е 30 септември 2022 г.

Рисунките и литературните разработки се изпращат по пощата или лично /чрез родител или учител/ в сградата на РИОСВ Монтана на адрес ул. „Юлиус Ирасек“ №4, ПК 55 или на електронен адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. с основание за изпращане „Конкус По-Добри връзки“

Кампанията „Европейска седмица на мобилността“ (ЕСМ) на Европейската комисия се провежда всяка година в периода 16-22 септември и е насочена основно да насърчи европейските общини да въвеждат и подпомагат устойчивия транспорт и начини на придвижване.

Тази година инициативата за декарбонизацията на градските райони и популяризиране на здравословния начин на живот и мобилност се провежда под мотото „По-добри връзки“. Темата е избрана, за да отрази желанието на хората от цяла Европа отново да осъществят връзка помежду си след месеци на изолация, забрани и ограничения. Възможно е хората да осъществяват връзка при среща на площада в градска среда и да останат свързани помежду си чрез обществения транспорт. По-добрите връзки в транспорта означават по-добре свързани обекти и хора, което е основна тема на Европейския зелен пакт на Европейската комисия.

В тази връзка  РИОСВ - Монтана кани всички Общини, училища, детски градини и др. да споделят своите планирани дейности за отбелязване Европейската седмица на мобилността, включително:

Организиране на дейности, фокусирани върху устойчивата мобилност, през основната седмица на ЕСМ 2022;Въвеждане на една или повече постоянни транспортни мерки през годината, които да подкрепят прехода към устойчива мобилност;Провеждане на ден без автомобили на 22 септември, когато една или повече улици се затварят за движение на автомобили.

Своите идеи и събития може да изпратите в кратък текст и снимки на е-поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Categories: Актуално

03
Юни
2022

РИОСВ – Монтана награди участник в конкурса за детска рисунка под наслов „Природата и аз“

Във връзка с отбелязване на Европейския ден на „Натура 2000“ – 21 май 2022 г. и обявения конкурс за детска рисунка под наслов „Природата и аз“, РИОСВ – Монтана награди 6 годишната Калина Христова за участието ù в конкурса с грамота, предметни награди и рекламни материали.

Целта на проявата беше популяризиране на биологичното разнообразие в Р България, свързано с изграждането на Национална екологична мрежа Натура 2000, включваща: защитени зони с висока природозащитна значимост като част от Европейската екологична мрежа.

Това са места от територията и акваторията на страната, които отговарят на изискванията за наличие на важни за биологичното разнообразие растителни и животински видове, и типове природни местообитания, включени в Приложенията на Директивата за местообитанията и Директивата за птиците, спрямо които се прилагат координирани дейности с цел дългосрочното опазване на биологичното, геологичното и ландшафтното разнообразие, осигуряването на достатъчни по площ и качество места за хранене, размножаване и почивка, включително при миграция, линеене и зимуване на дивите животни; създаването на условия за генетичен обмен между разделени популации и видове; участието на Република България в европейските и световните екологични мрежи; ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитените зони и територии.

България се нарежда в челните редици на страните от Европа по биологично разнообразие. Богатството от видове и съобщества се дължи на широкия спектър от климатични, топографски и хидроложки условия в страната. Тук могат да се открият представителни образци от почти всички местообитания, известни на континента, както и голям брой уникални екосистеми с европейско и световно значение.

На територията контролирана от РИОСВ – Монтана, включваща област Монтана и област Видин са включени 38 защитени зони по Натура 2000:

- 9 защитени зони по Директивата за опазване на дивите птици 2009/147/ЕС и 29 защитени зони по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна 92/43/ЕЕС.

Categories: Актуално

03
Май
2022

Във връзка с отбелязване на Европейския ден на „Натура 2000“ – 21 май 2022 г. Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана, обявява конкурс за детска рисунка под наслов „Природата и аз“

Целта на проявата е популяризиране на биологичното разнообразие в Р България, свързано с изграждането на Национална екологична мрежа Натура 2000, включваща: защитени зони с висока природозащитна значимост като част от Европейската екологична мрежа.

Това са места от територията и акваторията на страната, които отговарят на изискванията за наличие на важни за биологичното разнообразие растителни и животински видове, и типове природни местообитания, включени в Приложенията на Директивата за местообитанията и Директивата за птиците, спрямо които се прилагат координирани дейности с цел дългосрочното опазване на биологичното, геологичното и ландшафтното разнообразие, осигуряването на достатъчни по площ и качество места за хранене, размножаване и почивка, включително при миграция, линеене и зимуване на дивите животни; създаването на условия за генетичен обмен между разделени популации и видове; участието на Република България в европейските и световните екологични мрежи; ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитените зони и територии.

Растителните, животинските и гъбните видове от дивата флора, фауна и микота на страната се опазват в естествената им среда чрез: съхраняване на техните местообитания в Националната екологична мрежа (НЕМ), поставяне на видовете под режим на защита или на регулирано ползване; поддържане или възстановяване на условията в местообитанията, съобразно екологичните изисквания на съответния вид; разработване и прилагане на планове за действия за видове с различна степен на застрашеност; повторно въвеждане в природата на изчезнали видове и попълване на популациите на редки и застрашени видове и т.н.

България се нарежда в челните редици на страните от Европа по биологично разнообразие. Богатството от видове и съобщества се дължи на широкия спектър от климатични, топографски и хидроложки условия в страната. Тук могат да се открият представителни образци от почти всички местообитания, известни на континента, както и голям брой уникални екосистеми с европейско и световно значение.

На територията контролирана от РИОСВ – Монтана, включваща област Монтана и област Видин са включени 38 защитени зони по Натура 2000:

- 9 защитени зони по Директивата за опазване на дивите птици 2009/147/ЕС и 29 защитени зони по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна 92/43/ЕЕС.

Конкурсът за детска рисунка създава условия за забавление на децата и младежите, участващи в него, както и предоставя възможност за изява на творчески подход към наблюденията им в природата.

Правила и условия за участие:

1. Конкурсът е предназначен за възрастова група: деца и ученици между 5 и 16 години /за област Монтана и област Видин/.

2. Използваните материали и техника са по избор, без ограничение - пастели, цветни моливи, акварел и т. н. Проектите да са с минимален формат А4.

3. Сюжетът на рисунката трябва да отговаря на темата - „Природата и аз“.

4. В творбите си, авторите могат да отразят красотата на природата /защитените зони, територии/ в нейния широк спектър - биологичното разнообразие от растителни и животински видове и техните местообитания, както и пресъздаване на своите наблюдения, впечатления и уловени мигове от посещението си в природата.

5. Конкурсните творби могат да се изпращат по пощата на адрес: гр. Монтана 3400, ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, етаж 3, РИОСВ - Монтана

6. Творбите да бъдат придружавани със следната информация: трите имена на автора, възраст, учебно заведение, телефон и адрес за кореспонденция.

7. Краен срок за предаване/изпращане на творбите: 30 май 2022 г. (понеделник), включително.

8. След изтичането на крайния срок, жури от 3-ма експерти на РИОСВ – Монтана, ще оценят и класират всички конкурсни творби и ще излъчат победители във всяка една категория.

9. Обявяване на резултатите: 3 юни 2022 г.;

10. Участниците се оценяват в три възрастови групи - до 8 г., до 12 г. и до 16 г.

11. Победителите ще бъдат отличени с грамоти и предметни, рекламни и образователни материали.

12. Важно: При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, че проектите им ще бъдат използвани при подготовката на информационни материали.

13. Всички проекти ще бъдат публикувани на интернет страницата на РИОСВ –Монтана.

Екипът на РИОСВ - Монтана пожелава успех на участниците в конкурса!

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx