Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.03.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.03.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 09/03/2023
Промяна: 09/03/2023
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 392

Изменение на Общ устройствен план на гр. Видин в частта на поземлен имот с идентификатор 10971.502.1000 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: „ПЕРФЕТОСТРОЙ” ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.03.2023 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.03.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/03/2023
Промяна: 09/03/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 382

Изменение на Общ устройствен план на гр. Видин в частта на поземлени имоти с идентификатори 10971.88.6, 10971.88.7 и 10971.88.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възложител: П. Илиев.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.03.2023 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.03.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/03/2023
Промяна: 02/03/2023
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 400

Изменение на Общ устройствен план на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 15998.81.7 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гомотарци, общ. Видин, с възложител: г-жа Миглена Александрова.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.03.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.03.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 02/03/2023
Промяна: 02/03/2023
Размер: 36 КБ
Тегления: 392

Програма за управление на отпадъците (ПУО) на община Макреш за периода 2021 – 2028 г., с възложител: Община Макреш

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.02.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.02.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 21/02/2023
Промяна: 21/02/2023
Размер: 36 КБ
Тегления: 401

Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Кабел 20 kV за присъединяване на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност до 600 kW“ в ПИ с идентификатор 32754.47.105 по кадасталната карта и кадастралните регистри на с. Иново, общ. Видин (УПИ I - 000105, кв. 46 по плана на с. Иново), с възложител: „Оргеник Фууд“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.02.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.02.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 17/02/2023
Промяна: 17/02/2023
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 424

Частично изменение на ОУП на община Берковица за ПИ с идентификатори 477230.28.44, 477230.28.30, 477230.28.74, ПИ 477230.28.39, 477230.28.40 и 477230.28.63 по КККР на с. Мездрея, м. Тутмата, и ПУП – ПРЗ за обединяване на ПИ с идентификатори 477230.28.44, 477230.28.30, 477230.28.74, ПИ 477230.28.39, 477230.28.40 и преотреждане на новия имот „За производствени и складови дейности, и Фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/“ и ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 477230.28.63 за преотреждане „За производствени дейности – Фотоволтаична електроцентрала“, с възложител: И. Гъргов.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 06.02.2023 г-2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 06.02.2023 г-2

топ!
Дата на публикуване: 06/02/2023
Промяна: 06/02/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 373

Изменение на Общ устройствен план на град Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.86.2, м. Алимана 2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: Община Видин.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 06.02.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 06.02.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 06/02/2023
Промяна: 06/02/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 383

ПУП – ПП за изграждане на тръбна мрежа за изтегляне на оптичен кабел до телекомуникационна кула в ПИ с идентификатор 22040.680.22 по КККР на с. Долна Вереница, общ. Монтана, с възложител: „СВ-Нет" ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 27.01.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 27.01.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 27/01/2023
Промяна: 27/01/2023
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 394

Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 48489.27.751, 48489.27.763 и 48489.27.762 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: Цветанка Каменова

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 25.01.2023 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 25.01.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/01/2023
Промяна: 25/01/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 393

Частично изменение на Общ устройствен план на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 17422.6.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Градец, общ. Видин, с възложител: Община Видин.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 20.01.2023 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 20.01.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/01/2023
Промяна: 20/01/2023
Размер: 37 КБ
Тегления: 384

Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана и проект за Подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 51665.121.630 и 51665.121.631 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Монтана, с възложител: „АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 19.01.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 19.01.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 19/01/2023
Промяна: 19/01/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 388

Подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 53970.12.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орсоя, общ. Лом, с възложители: „Селектед Хоумс“ ЕООД и „Гардина“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.01.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.01.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 10/01/2023
Промяна: 10/01/2023
Размер: 37 КБ
Тегления: 424

Частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана и проект за Подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 48489.26.293 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: Ива Йоргова

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.12.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.12.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 21/12/2022
Промяна: 21/12/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 376

Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Бойчиновци и Подробен устройствен план – план за застрояване, с териториален обхват: част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 11418.214.9 и част от ПИ с идентификатор 11418.314.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Владимирово, общ. Бойчиновци, с възложители: Община Бойчиновци и „Пътища М“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.12.2022 г-2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.12.2022 г-2

топ!
Дата на публикуване: 15/12/2022
Промяна: 15/12/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 394

Частично изменение на Общ устройствен план на община Лом и Подробен устройствен план – план за застрояване с обхват поземлен имот с идентификатор 68758.539.286 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Станево, общ. Лом, с възложител: И. Трендафилов.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 7 от 20

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията