Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.04.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.04.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/04/2022
Промяна: 18/04/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 204

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 14489.72.38, 14489.72.39, 14489.72.40 и 14489.72.41 по КККР на с. Орешец, общ. Димово, с възложител: „Джи Ай Адвайс Енд Сълюшън” ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.04.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.04.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/04/2022
Промяна: 12/04/2022
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 196

План за интегрирано развитие на община Чупрене за периода 2021 – 2027 г., с възложител Община Чупрене.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 05.04.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 05.04.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 05/04/2022
Промяна: 05/04/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 202

Частично изменение на Общ устройствен план на община Бойчиновци с териториален обхват поземлени имоти с идентификатори 05236.107.16, 05236.107.17, 05236.107.18 и 05236.105.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бойчиновци, м. Харитов чифлик и Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на имотите „За фотоволтаична централа“, с възложител: „АЕМ Кънект“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.04.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.04.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/04/2022
Промяна: 01/04/2022
Размер: 35 КБ
Тегления: 208

Програма за управление на отпадъците на територията на община Димово 2022 – 2028 г., с възложител: Община Димово

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 24.03.2022 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 24.03.2022 г

топ!
Дата на публикуване: 24/03/2022
Промяна: 24/03/2022
Размер: 35 КБ
Тегления: 196

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 47648.16.115 и 47648.16.117 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Медовница, общ. Димово, обл. Видин, с възложител В. Стойновски.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.03.2022 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.03.2022 г

топ!
Дата на публикуване: 22/03/2022
Промяна: 22/03/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 205

Частично изменение на Общ устройствен план на община Димово в обхвата на поземлен имот с идентификатор 14489.94.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешец, общ. Димово, с възложител „Джи Ай Адвайс Енд Сълюшън“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.03.2022 г.-2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.03.2022 г.-2

топ!
Дата на публикуване: 18/03/2022
Промяна: 18/03/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 212

Проект за изменение на Общ устройствен план на община Берковица за част от УПИ I, кв. 1 по регулационния план на гр. Берковица и Проект за Подробен устройствен план – план за регулация за делба на УПИ I, кв. 1 по регулационния план на гр. Берковица за обособяване на нов УПИ VII, кв. 1 с предназначение „За озеленяване“, с възложител Община Берковица.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.03.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.03.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/03/2022
Промяна: 18/03/2022
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 214

План за интегрирано развитие на община Макреш 2021 – 2027 г., с възложител Община Макреш.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 16.03.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 16.03.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/03/2022
Промяна: 16/03/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 191

Проект за изменение на Общ устройствен план на община Видин в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 12958.505.309 и 12958.505.310 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Въртоп, общ. Видин

Възложител: "Агрофреш - Видин" ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 14.03.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 14.03.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 14/03/2022
Промяна: 14/03/2022
Размер: 35 КБ
Тегления: 183

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.1.1310 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана за промяна предназначението на земеделска земя в „за силозно стопанство и ведомствена бензиностанция“, с възложител „Агродунав“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.03.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.03.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/03/2022
Промяна: 11/03/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 200

Изменение на Общ устройствен план на община Белоградчик в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 24431.59.26 и 24431.59.27 по КККР на с. Дъбравка, общ. Белоградчик и Подробен устройствен план – план за регулация за урегулиране по имотни граници на ПИ с идентификатор 24431.59.26 по КККР на с. Дъбравка, общ. Белоградчик с предназначение „за гробищен парк“, с възложител Община Белоградчик.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 07.03.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 07.03.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 07/03/2022
Промяна: 07/03/2022
Размер: 35 КБ
Тегления: 204

Изменение на Общ устройствен план на община Видин в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 24061.503.1433 и 24061.503.1528 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дунавци, общ. Видин, с възложител „Полицвет“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.03.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.03.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/03/2022
Промяна: 01/03/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 186

Програма за управление на отпадъците (ПУО) на община Ружинци 2021 – 2028 г., част от Програма за опазване на околната среда (ПООС) на община Ружинци 2021 – 2028 г.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.02.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.02.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 28/02/2022
Промяна: 28/02/2022
Размер: 35 КБ
Тегления: 178

Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 48489.220.389 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител М. Ф.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 25.02.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 25.02.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/02/2022
Промяна: 25/02/2022
Размер: 35 КБ
Тегления: 185

Подробен устройствен план – парцеларен план в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 06570.24.60, 06570.68.24, 06570.201.1, 06570.69.16, 06570.69.455, 06570.69.1, 06570.70.79, 06570.75.92 и 06570.75.89 по КК и КР на гр. Брусарци, с възложител: „Ви Кей Инженеринг“ ЕООД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 5 от 13

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx