Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.09.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.09.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 03/09/2021
Промяна: 03/09/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 354

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.40.412 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, с възложител А. Ангелов.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 30.08.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 30.08.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/08/2021
Промяна: 30/08/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 382

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 72919.125.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тошевци, м. Полето, общ. Грамада, с възложител „Хидроенергийна компания“ АД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.08.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.08.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/08/2021
Промяна: 18/08/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 428

Изменение на ПУП – ПР и ПУП – ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 10971.511.229 по КККР на гр. Видин, общ. Видин, урегулиран в УПИ І и УПИ ХVІ, кв. 584, Западна складова зона, с възложител: „Е-79 ОЙЛ” ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.07.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.07.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 29/07/2021
Промяна: 29/07/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 499

Подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделски земи за части от ПИ с идентификатори 21840.144.427, 21840.144.428 и 21840.144.429 по КККР на с. Доктор Йосифово, общ. Монтана, с възложител „Креди“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 23.07.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 23.07.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 23/07/2021
Промяна: 23/07/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 470

Изменение на Общ устройствен план на град Видин, с който да се промени предназначението на поземлени имоти с идентификатори 10971.190.46, 10971.190.48, 10971.190.52 и 10971.190.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител „БВС 17“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 13.07.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 13.07.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 13/07/2021
Промяна: 13/07/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 508

Изменение на Общ устройствен план на община Видин в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 24061.180.6, 24061.180.8 и 24061.180.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дунавци, общ. Видин, с възложител В. Иванов.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.07.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.07.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/07/2021
Промяна: 12/07/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 498

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.32.412 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана за промяна предназначението на земеделска земя в „за автокъща“, с възложител Е. Гаврилова.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.07.2021 г. - 3 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.07.2021 г. - 3

топ!
Дата на публикуване: 09/07/2021
Промяна: 09/07/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 495

Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за проектиране на трасе за заустване в р. Дунав на пречистени отпадъчни води от Винарска изба „Бонония Естейт”, с. Кошава, общ. Видин

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.07.2021 г.-2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.07.2021 г.-2

топ!
Дата на публикуване: 09/07/2021
Промяна: 09/07/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 500

Подробен устройствен план – парцеларен план за подземна оптична кабелна линия от кабелна шахта Ш1 до Винарска изба на „Бонония Естейт“ ООД, с. Кошава, общ. Видин, с възложител „Бонония Естейт“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.07.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.07.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/07/2021
Промяна: 09/07/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 480

Подробен устройствен план – парцеларен план за подземна кабелна линия НН 1 kV за нуждите на СКТ № 1046 в землището на с. Извор махала, общ. Кула, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 08.07.2021 г.-2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 08.07.2021 г.-2

топ!
Дата на публикуване: 08/07/2021
Промяна: 08/07/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 499

Подробен устройствен план – парцеларен план за подземна кабелна линия НН 1 kV за нуждите на СКТ № 1079 в землището на с. Добри дол, общ. Лом, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 08.07.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 08.07.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/07/2021
Промяна: 08/07/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 510

Подробен устройствен план – парцеларен план за временно ел. захранване 20 kV, от стоманорешетъчен стълб на въздушен електропровод 20 kV „Ягода“ до площадка на нов трафопост в поземлен имот с идентификатор 05654.2.100 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Боровци, общ. Берковица, с възложител „Бетон Монтана“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.07.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.07.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/07/2021
Промяна: 02/07/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 524

Програма за управление на отпадъците на община Видин за периода 2021 – 2027 г., с възложител: Община Видин

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.06.2021 г. - 3 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.06.2021 г. - 3

топ!
Дата на публикуване: 28/06/2021
Промяна: 28/06/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 551

Подробен устройствен план – парцеларен план за подземна кабелна линия НН 1 kV за нуждите на СКТ № 1053 в землището на с. Пишурка, общ. Медковец, с възложител Агенция „Пътна Инфраструктура“.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.06.2021 г. - 2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.06.2021 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 28/06/2021
Промяна: 28/06/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 545

Подробен устройствен план – парцеларен план за подземна кабелна линия НН 1 kV за нуждите на СКТ № 1074 в землището на с. Бързия, общ. Берковица, с възложител Агенция „Пътна Инфраструктура“

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 8 от 13

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx