Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 04.03.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 04.03.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 04/03/2021
Промяна: 04/03/2021
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 846

План за интегрирано развитие на Община Георги Дамяново за периода 2021 – 2027 г., с възложител Община Георги Дамяново.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.03.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.03.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/03/2021
Промяна: 01/03/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 826

Изменение на Общ устройствен план на община Видин за поземлени имоти с идентификатори 39147.8.35, 39147.8.1, 39147.8.2, 39147.9.2 и 39147.9.3 по кадастралната карта на с. Кошава, общ. Видин

възложител: „Видинска Винарска Компания” ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.02.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 22/02/2021
Промяна: 22/02/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 843

Подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 48489.1.926, 48489.1.1301 и 48489.1.1302 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, с възложител „Ванеса Трък Сървиз“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 16.02.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 16.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/02/2021
Промяна: 16/02/2021
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 813

План за интегрирано развитие на община Бойница за периода 2021 – 2027 г., с възложител Община Бойница.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.02.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 15/02/2021
Промяна: 15/02/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 841

Подробен устройствен план – парцеларен план за подземна кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна точка № 1044 в землището на с. Гъмзово, общ. Брегово, с възложител АПИ.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.02.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/02/2021
Промяна: 12/02/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 835

План за застрояване на ПИ с идентификатор 70113.179.19 по КК на с. Студено буче, общ. Монтана за отреждането му „За биотехнически съоръжения – волиери, зайчарник“ и на проектен ПИ с идентификатор 70113.179.36 за застрояване и отреждане „За ловен заслон, посетителски и информационен център, с възложител: СЛРД „Огоста“.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.02.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/02/2021
Промяна: 10/02/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 813

Проект за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Монтана и подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 48489.21.583 по КК и КР на гр. Монтана

възложител: П. И.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от НЕО от 03.02.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от НЕО от 03.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 03/02/2021
Промяна: 03/02/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 888

Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхвата на ПИ с идентификатори 52283.420.5, 52283.420.8 и 52283.420.14 по КК и КР на с. Новоселци, общ. Видин

възложител: „АДАН – Н” ЕООД.

Съобщение по чл.13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.02.2021 г. Съобщение по чл.13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/02/2021
Промяна: 02/02/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 845

Подробен устройствен план – парцеларен план на външно кабелно ел. захранване НН от РК на МТП „Елина“ до ново електромерно табло на границата на ПИ с идентификатор 48489.4.463, м. Лъката по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, с възложител „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение по чл.13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 06.01.2021 г. Съобщение по чл.13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 06.01.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 06/01/2021
Промяна: 06/01/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 939

Промяна на Подробен устройствен план – план за застрояване за проектен поземлен имот с идентификатор 48489.4.577, м. Лъката по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, с възложител „Грегъри Транс“ ЕООД.

Съобщение по чл.13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.12.2020 г. Съобщение по чл.13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.12.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 29/12/2020
Промяна: 29/12/2020
Размер: 12.05 КБ
Тегления: 894

 Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) и Парцеларен план (ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура, трасе на захранващ ел. кабел НН и довеждащ водопровод до съществуваща помпена станция в обхват на имоти с идентификатори 03383.160.330; 03383.169.332 и 03383.169.1, землище на с. Бели брег, общ. Бойчиновци, с възложител Община Бойчиновци. 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.12.2020 г - 2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.12.2020 г - 2

топ!
Дата на публикуване: 17/12/2020
Промяна: 17/12/2020
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 892

ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 48489.30.355 по КК на гр. Монтана, с възложител Н.И.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.12.2020 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.12.2020 г

топ!
Дата на публикуване: 17/12/2020
Промяна: 17/12/2020
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 878

ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 48489.30.3 по КК на гр. Монтана, с възложители Е. М и В. Т.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 16.12.2020 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 16.12.2020

топ!
Дата на публикуване: 16/12/2020
Промяна: 16/12/2020
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 844

Изменение на ОУП на община Берковица и ПУП – ПРЗ за промяна предназначението и преотреждане „За ОО и паркинг” на част от ПИ 03928.152.5, м. Горната кория по КК и КР на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана

възложител: Община Берковица.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.11.2020 - 2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.11.2020 - 2

топ!
Дата на публикуване: 12/11/2020
Промяна: 12/11/2020
Размер: 36 КБ
Тегления: 869

ПУП – ПП за канализационно отклонение Ø200 мм за отвеждане на битови отпадъчни води от ПИ с идентификатори 48489.27.764, 48489.27.794, 48489.27.813 и 48489.27.814 през ПИ с идентификатори 48489.27.38, 48489.27.90, 48489.27.59 до ревизионна шахта от съществуващ канализационен колектор в ПИ с идентификатор 48489.27.26 по КК и КР на гр. Монтана, местност Над село, с възложители М. З., Г. Д., Н. П., В. Н., С. Н.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 10 от 13

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx