ЕО и ОВОС

 

 

 

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Превантивен инструмент за идентифициране на евентуалните въздействия върху околната среда и човешкото здраве от строителството и експлоатацията на инвестиционните предложения във всички отрасли на икономиката и развитието на инфраструктурата, на ранния етап от тяхното проучване и разработване, преди да е взето решение за реализацията им на конкретно място при съответната технология, начин на строителство и др.

Екологична оценка

Превантивен инструмент за оценяване на евентуалните значителни въздействия върху околната среда в резултат от прилагането на планове и програми от национално, регионално и местно равнище, които са в процес на изготвяне.

 

Категории

Регистри ОВОС и ЕО

Регистри ОВОС и ЕО ( 7 Файла )

Ново! Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС ,съгласно чл. 102 от ЗООС и чл.3, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Ново! Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, съгласно чл. 102 от ЗООС и чл.7, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № MO 26 - П/2016 г. за прекратяване на процеудра по ОВОС Решение № MO 26 - П/2016 г. за прекратяване на процеудра по ОВОС

Дата на публикуване: 29/07/2016
Промяна: 29/07/2016
Размер: 91.62 КБ
Тегления: 2
Документа е променян/обновяван от потребител и е недостъпен към момента.

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията