Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.05.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.05.2022 г.

Дата на публикуване: 18/05/2022
Промяна: 18/05/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 10

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 52283.163.75 и 52283.163.76 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Новоселци, общ. Видин, с възложител: „АГРО ИМПЕКС ВИДИНˮ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.05.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.05.2022 г.

Дата на публикуване: 11/05/2022
Промяна: 11/05/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 23

Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Берковица в обхвата на ПИ с идентификатори 05654.70.42 и 05654.70.43 по КК и КР на с. Боровци, местност Бързия и проект на ПУП – ПР и ПЗ за обединяване и застрояване на същите, с възложител: „СОЛАР ЛАЙТ ЕНЕРДЖИ” ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 05.05.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 05.05.2022 г.

Дата на публикуване: 05/05/2022
Промяна: 05/05/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 44

Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура за подземен ел. провод от поземлен имот с идентификатор 05236.551.77 по КККР на гр. Бойчиновци до Подстанция Бойчиновци, с възложител: „Каро Трейдинг“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.05.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.05.2022 г.

Дата на публикуване: 03/05/2022
Промяна: 03/05/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 45

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 17645.325.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Грамада, общ. Грамада, с възложител: „НУРТС БЪЛГАРИЯ” ЕАД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.04.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.04.2022 г.

Дата на публикуване: 21/04/2022
Промяна: 21/04/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 44

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.511.208 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, общ. Видин

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.04.2022 г.-2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.04.2022 г.-2

Дата на публикуване: 18/04/2022
Промяна: 18/04/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 46

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 14489.94.36 по КККР на с. Орешец, общ. Димово, с възложител: „Джи Ай Адвайс Енд Сълюшън” ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.04.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.04.2022 г.

Дата на публикуване: 18/04/2022
Промяна: 18/04/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 50

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 14489.72.38, 14489.72.39, 14489.72.40 и 14489.72.41 по КККР на с. Орешец, общ. Димово, с възложител: „Джи Ай Адвайс Енд Сълюшън” ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.04.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.04.2022 г.

Дата на публикуване: 12/04/2022
Промяна: 12/04/2022
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 48

План за интегрирано развитие на община Чупрене за периода 2021 – 2027 г., с възложител Община Чупрене.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 05.04.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 05.04.2022 г.

Дата на публикуване: 05/04/2022
Промяна: 05/04/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 51

Частично изменение на Общ устройствен план на община Бойчиновци с териториален обхват поземлени имоти с идентификатори 05236.107.16, 05236.107.17, 05236.107.18 и 05236.105.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бойчиновци, м. Харитов чифлик и Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на имотите „За фотоволтаична централа“, с възложител: „АЕМ Кънект“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.04.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.04.2022 г.

Дата на публикуване: 01/04/2022
Промяна: 01/04/2022
Размер: 35 КБ
Тегления: 54

Програма за управление на отпадъците на територията на община Димово 2022 – 2028 г., с възложител: Община Димово

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 24.03.2022 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 24.03.2022 г

Дата на публикуване: 24/03/2022
Промяна: 24/03/2022
Размер: 35 КБ
Тегления: 60

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 47648.16.115 и 47648.16.117 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Медовница, общ. Димово, обл. Видин, с възложител В. Стойновски.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.03.2022 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.03.2022 г

Дата на публикуване: 22/03/2022
Промяна: 22/03/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 55

Частично изменение на Общ устройствен план на община Димово в обхвата на поземлен имот с идентификатор 14489.94.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешец, общ. Димово, с възложител „Джи Ай Адвайс Енд Сълюшън“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.03.2022 г.-2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.03.2022 г.-2

Дата на публикуване: 18/03/2022
Промяна: 18/03/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 50

Проект за изменение на Общ устройствен план на община Берковица за част от УПИ I, кв. 1 по регулационния план на гр. Берковица и Проект за Подробен устройствен план – план за регулация за делба на УПИ I, кв. 1 по регулационния план на гр. Берковица за обособяване на нов УПИ VII, кв. 1 с предназначение „За озеленяване“, с възложител Община Берковица.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.03.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.03.2022 г.

Дата на публикуване: 18/03/2022
Промяна: 18/03/2022
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 54

План за интегрирано развитие на община Макреш 2021 – 2027 г., с възложител Община Макреш.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 16.03.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 16.03.2022 г.

Дата на публикуване: 16/03/2022
Промяна: 16/03/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 47

Проект за изменение на Общ устройствен план на община Видин в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 12958.505.309 и 12958.505.310 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Въртоп, общ. Видин

Възложител: "Агрофреш - Видин" ЕООД

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща > Край >>
Страница 1 от 9

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx