Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.06.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/06/2022
Промяна: 10/06/2022
Размер: 35 КБ
Тегления: 161

План за интегрирано развитие на община Чипровци за периода 2021 – 2027 г., с възложител: Община Чипровци.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.06.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/06/2022
Промяна: 09/06/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 163

Частично изменение на Общ устройствен план на гр. Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.510.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, разделяне на имота и Подробен устройствен план – план за улична регулация, с възложител: „Булсан Груп“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.06.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 03/06/2022
Промяна: 03/06/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 164

Изменение на Общ устройствен план на община Брусарци за поземлен имот с идентификатор 39743.546.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крива Бара, м. Сини вир, с възложител: „Био Зърно“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.06.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 03/06/2022
Промяна: 03/06/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 167

Изменение на Общ устройствен план на община Брусарци за поземлен имот с идентификатор 39743.546.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крива Бара, м. Сини вир и Проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на имота за „Производствени дейности – фотоволтаична електроцентрала и трафопост“, с възложител: „Био Зърно“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.06.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 03/06/2022
Промяна: 03/06/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 166

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 48489.30.356 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, местност Герана, с възложител: П. Иванов.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.06.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/06/2022
Промяна: 02/06/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 169

Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 48489.14.1051 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: „Мона“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.06.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/06/2022
Промяна: 02/06/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 151

Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана в обхвата на поземлен имот с идентификатор 51665.102.460 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово и проект на Подробен устройствен план – план за застрояване за същия имот, с възложител: П. Петков.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.06.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/06/2022
Промяна: 01/06/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 165

Подробен устройствен план – парцеларен план за подземно кабелно ел. захранване 20 kV през поземлени имоти с идентификатори 48489.2.629 и 48489.5.2 по КК и КР на гр. Монтана, с възложител: „Гарантпроектстрой“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 30.05.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 30.05.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/05/2022
Промяна: 30/05/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 183

Програма за управление на отпадъците на община Бойчиновци 2021 – 2028 г., част от Програма за опазване на околната среда на община Бойчиновци 2021 – 2028 г.

възложител: Община Бойчиновци

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.05.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.05.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/05/2022
Промяна: 18/05/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 189

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 52283.163.75 и 52283.163.76 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Новоселци, общ. Видин, с възложител: „АГРО ИМПЕКС ВИДИНˮ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.05.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.05.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/05/2022
Промяна: 11/05/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 184

Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Берковица в обхвата на ПИ с идентификатори 05654.70.42 и 05654.70.43 по КК и КР на с. Боровци, местност Бързия и проект на ПУП – ПР и ПЗ за обединяване и застрояване на същите, с възложител: „СОЛАР ЛАЙТ ЕНЕРДЖИ” ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 05.05.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 05.05.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 05/05/2022
Промяна: 05/05/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 195

Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура за подземен ел. провод от поземлен имот с идентификатор 05236.551.77 по КККР на гр. Бойчиновци до Подстанция Бойчиновци, с възложител: „Каро Трейдинг“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.05.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.05.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 03/05/2022
Промяна: 03/05/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 200

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 17645.325.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Грамада, общ. Грамада, с възложител: „НУРТС БЪЛГАРИЯ” ЕАД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.04.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.04.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 21/04/2022
Промяна: 21/04/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 194

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.511.208 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, общ. Видин

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.04.2022 г.-2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.04.2022 г.-2

топ!
Дата на публикуване: 18/04/2022
Промяна: 18/04/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 206

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 14489.94.36 по КККР на с. Орешец, общ. Димово, с възложител: „Джи Ай Адвайс Енд Сълюшън” ЕООД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 4 от 13

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx