Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 20.09.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 20.09.2022 г.

Дата на публикуване: 20/09/2022
Промяна: 20/09/2022
Размер: 13.94 КБ
Тегления: 10

„Добив и първична преработка на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици от находище „Перлатаˮ, участък „Северˮ в землищата на с. Гранитово, общ. Белоградчик и с. Бела, общ. Димово, обл. Видин, с възложител „ПЕРЛАТО ДИ МАРЕ” ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 20.09.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 20.09.2022 г.

Дата на публикуване: 20/09/2022
Промяна: 20/09/2022
Размер: 16.5 КБ
Тегления: 9

ИП „Локална пречиствателна станция за отпадъчни води“ в поземлен имот с идентификатор 10971.512.190 по КК и КР на гр. Видин, общ. Видин, с възложител „Айххоф Компонентс България” ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 02.09.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 02.09.2022 г.

Дата на публикуване: 02/09/2022
Промяна: 02/09/2022
Размер: 16.37 КБ
Тегления: 38

ИП „Изграждане на фотоволтаична централа“ в поземлен имот с идентификатор 51665.202.64 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, община Монтана, с възложител „Войнов и Сие“ ООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 23.08.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 23.08.2022 г.

Дата на публикуване: 23/08/2022
Промяна: 23/08/2022
Размер: 16.33 КБ
Тегления: 66

ИП „Почистване и изкореняване на дървесна растителност (топола) от земеделски земи“ в землището на с. Сланотрън, общ. Видин, с възложител А. Асенов.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.08.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.08.2022 г.

Дата на публикуване: 22/08/2022
Промяна: 22/08/2022
Размер: 13.8 КБ
Тегления: 56

ИП „Изграждане на улица „Цар Симеонˮ от ОТ 12 до ОТ 17 в гр. Вършец, общ. Вършец, с възложител: Община Вършец

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 09.08.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 09.08.2022 г.

Дата на публикуване: 09/08/2022
Промяна: 09/08/2022
Размер: 16.57 КБ
Тегления: 91

ИП „Оптимизация на конструкцията на многостепенна сушилня чрез изграждане на допълнителна отоплителна зона с мощност 1000 kW и отопление на газ“ в поземлен имот с идентификатор 10971.510.48 по КККР на гр. Видин, общ. Видин, с възложител „Кнауф България” ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.07.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.07.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 22/07/2022
Промяна: 22/07/2022
Размер: 16.37 КБ
Тегления: 107

ИП „Почистване на самозалесени земеделски земи, чрез извършване на сеч“ в землищата на с. Цар Шишманово, с. Киреево, с. Подгоре и с. Раковица, общ. Макреш, обл. Видин, с възложител Община Макреш.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.07.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.07.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/07/2022
Промяна: 08/07/2022
Размер: 13.89 КБ
Тегления: 131

ИП „Изграждане на сезонна оранжерия за отглеждане на годжи бери, плодове и зеленчуци и система за капково напояване” в ПИ с идентификатор 30301.102.59 по КККР на с. Замфирово, община Берковица.

с възложител „Беркофармˮ ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 06.07.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 06.07.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 06/07/2022
Промяна: 06/07/2022
Размер: 16.37 КБ
Тегления: 124

ИП „Мини мандра“ в поземлен имот с идентификатор 39743.10.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крива бара, общ. Брусарци, с възложител Е. Чакъров.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 20.06.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 20.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/06/2022
Промяна: 20/06/2022
Размер: 13.85 КБ
Тегления: 154

ИП „Ново водовземно съоръжение за минерални води от находище С-1хг „Видинˮ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.501.557 по КККР на гр. Видин, общ. Видин

възложител: Община Видин

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.06.2022 г. - 2 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.06.2022 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 17/06/2022
Промяна: 17/06/2022
Размер: 13.85 КБ
Тегления: 163

ИП: „Ново водовземно съоръжение за минерални води от находище С-3хг „Сланотрънˮ в поземлен имот с идентификатор 67194.88.299 по КККР на с. Сланотрън, общ. Видин, с възложител: Община Видин.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.06.2022 г.-1 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.06.2022 г.-1

топ!
Дата на публикуване: 17/06/2022
Промяна: 17/06/2022
Размер: 13.83 КБ
Тегления: 167

ИП „Ново водовземно съоръжение за минерални води от находище С-2хг „Градецˮ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 17422.6.25 по КККР на с. Градец, общ. Видин, с възложител: Община Видин

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 11.06.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 11.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 13/06/2022
Промяна: 13/06/2022
Размер: 16.47 КБ
Тегления: 181

КПИИ, със съдържание: Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ XII и УПИ XIII, кв. 255 по плана на гр. Лом; Инвестиционен проект „Работилница, площадка за изкупуване на черни и цветни метали и ФЕЦ с мощност до 30kW“, с възложител „ИЖО“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 10.06.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 10.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/06/2022
Промяна: 10/06/2022
Размер: 16.03 КБ
Тегления: 196

ИП „Тирпаркинг“ в поземлен имот с идентификатор 48489.4.376 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, с възложител „Лионтурс 1991“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 09.06.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 09.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/06/2022
Промяна: 09/06/2022
Размер: 13.91 КБ
Тегления: 183

ИП „Инсталация за лиофилизационно сушене на плодове и система за захранванеˮ в част от сграда с идентификатор 03928.514.43.18, находяща се в поземлен имот с идентификатор 03928.514.43 по КККР на гр. Берковица, общ. Берковица

Възложител: „Агро База Видин” ЕООД

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 13

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx