Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 07.06.2023 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 07.06.2023 г.

нов!
Дата на публикуване: 07/06/2023
Промяна: 07/06/2023
Размер: 16.57 КБ
Тегления: 1

ИП „Свободно отглеждане и угояване на риба за свободна консумация и спортен риболов в язовир „Бранов дол“, разположен в поземлен имот с идентификатор 22250.144.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долна Рикса, общ. Монтана, с възложител „Деко Енерджи“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.05.2023 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.05.2023 г.

Дата на публикуване: 22/05/2023
Промяна: 22/05/2023
Размер: 14.19 КБ
Тегления: 37

ИП „Път за връзка на ПИ 55258.15.18 по КК и КР на с. Пали лула, общ. Бойчиновци с държавната пътна мрежа до Републикански път ІІІ – 101”,

с възложител: „ЕКОАГРОСТРОЙ” АД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.05.2023 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.05.2023 г.

Дата на публикуване: 22/05/2023
Промяна: 22/05/2023
Размер: 16.44 КБ
Тегления: 4

ИП „Актуализация на работен проект за яз. „Рабиша“: свързан с ремонт на Видболска пълнеща деривация, ремонт на изравнител „Раяновци“, ремонт на Ошанска пълнеща деривация и ремонт на Арчарска пълнеща деривация“, общ. Белоградчик и общ. Макреш, обл. Видин“, с възложител Министерство на земеделието.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 19.05.2023 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 19.05.2023 г.

Дата на публикуване: 19/05/2023
Промяна: 19/05/2023
Размер: 14.1 КБ
Тегления: 4

ИП „Монтаж на автоматична геотермална система” в поземлен имот с идентификатор 24061.75.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дунавци, общ. Видин, с възложител: „Свинекомплекс Дунавци” ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 15.05.2023 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 15.05.2023 г

Дата на публикуване: 15/05/2023
Промяна: 15/05/2023
Размер: 14.13 КБ
Тегления: 9

ИП „Изграждане на сградна газопроводна инсталация и газово стопанствоˮ в поземлен имот с идентификатор 68179.28.141 по КККР на с. Спанчевци, общ. Вършец, с възложител: „МОНТ 7 АГРО” ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 09.05.2023 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 09.05.2023 г

Дата на публикуване: 09/05/2023
Промяна: 09/05/2023
Размер: 14.18 КБ
Тегления: 15

ИП „Изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъциˮ в част от ПИ с идентификатор 12961.422.1 по КККР на гр. Вършец, с възложител: Община Вършец

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 05.05.2023 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 05.05.2023 г

Дата на публикуване: 05/05/2023
Промяна: 05/05/2023
Размер: 16.93 КБ
Тегления: 20

ИП „Стабилизиране на терминал „Западен кейˮ в пристанище Ломˮ в поземлен имот с идентификатор 44238.507.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, с възложител КЛОН - ТП „ПРИСТАНИЩЕ ЛОМ” НА ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 12.04.2023 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 12.04.2023 г

Дата на публикуване: 12/04/2023
Промяна: 12/04/2023
Размер: 14.1 КБ
Тегления: 32

ИП „Временно съхраняване в закрит склад на опасни отпадъци до 50 т/денонощиеˮ в ПИ с идентификатор 10971.201.525 по КК и КР на гр. Видин, с възложител: „СКМ ГРУП” АД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 03.04.2023 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 03.04.2023 г.

Дата на публикуване: 03/04/2023
Промяна: 03/04/2023
Размер: 16.43 КБ
Тегления: 27

ИП „Предприятие за преработка и замразяване на коктейлни плодове“ в поземлен имот с идентификатор 48489.4.589 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, с възложители „Био Хербалс“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал.  9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 14.03.2023 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 14.03.2023 г.

Дата на публикуване: 14/03/2023
Промяна: 14/03/2023
Размер: 16.47 КБ
Тегления: 47

ИП „Крайпътен комплекс с магазин и склад“ разположен в поземлен имот с идентификатор 52283.169.81 по Кадастралната карта и кадастралните регистри  на с. Новоселци, община Видин, с възложител: „Елит Груп 3“ ООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 13.03.2023 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 13.03.2023 г

Дата на публикуване: 13/03/2023
Промяна: 13/03/2023
Размер: 14.28 КБ
Тегления: 41

ИП „Изготвяне на работен проект и извършване на дейности по рекултивация на нарушен терен – бивша кариера за добив на глина за керамика и пясъкˮ в поземлен имот с идентификатор 70233.4.6 по КК и КР на с. Сумер, общ. Монтана, местност „Пальов връхˮ

възложител: „ИНОВАТИВНО РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 07.03.2023 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 07.03.2023 г.

Дата на публикуване: 07/03/2023
Промяна: 07/03/2023
Размер: 16.54 КБ
Тегления: 47

ИП „Изграждане на гробищен парк в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 24431.59.26 и достъп до него в ПИ с идентификатор 24431.59.27 по КККР на с. Дъбравка, общ. Белоградчик“, с възложител Община Белоградчик.

Съобщение по чл. 6, ал. 11 от Наредбата за ОВОС от 02.03.2023 г. Съобщение по чл. 6, ал. 11 от Наредбата за ОВОС от 02.03.2023 г.

Дата на публикуване: 02/03/2023
Промяна: 02/03/2023
Размер: 15.64 КБ
Тегления: 57

ИП „Изграждане на газова инсталация за алтернативно захранване с газ пропан-бутан на производствена база „Монбатˮ АД в ПИ с идентификатор 48489.5.597 по КК и КР на гр. Монтана, с възложител: „МОНБАТ” АД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от  Наредбата за ОВОС от 15.02.2023 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 15.02.2023 г.

Дата на публикуване: 15/02/2023
Промяна: 15/02/2023
Размер: 16.59 КБ
Тегления: 50

ИП „Авариен ремонт на обект: Водоснабдяване град Лом – гравитачен водопровод от НВ V 300 м3 до водоем в гр. Лом с обща дължина 18 700 м“, с възложител: Община Лом

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 01.02.2023 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 01.02.2023 г

Дата на публикуване: 01/02/2023
Промяна: 01/02/2023
Размер: 14.04 КБ
Тегления: 64

ИП „Изграждане на газова инсталация за алтернативно захранване с газ пропан-бутан на производствена база „Монбатˮ АД в ПИ с идентификатор 48489.5.597 по КК и КР на гр. Монтана, с възложител: „МОНБАТ” АД

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 15

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx