Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 06.07.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 06.07.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 06/07/2022
Промяна: 06/07/2022
Размер: 16.37 КБ
Тегления: 497

ИП „Мини мандра“ в поземлен имот с идентификатор 39743.10.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крива бара, общ. Брусарци, с възложител Е. Чакъров.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 20.06.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 20.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/06/2022
Промяна: 20/06/2022
Размер: 13.85 КБ
Тегления: 525

ИП „Ново водовземно съоръжение за минерални води от находище С-1хг „Видинˮ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.501.557 по КККР на гр. Видин, общ. Видин

възложител: Община Видин

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.06.2022 г. - 2 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.06.2022 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 17/06/2022
Промяна: 17/06/2022
Размер: 13.85 КБ
Тегления: 532

ИП: „Ново водовземно съоръжение за минерални води от находище С-3хг „Сланотрънˮ в поземлен имот с идентификатор 67194.88.299 по КККР на с. Сланотрън, общ. Видин, с възложител: Община Видин.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.06.2022 г.-1 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.06.2022 г.-1

топ!
Дата на публикуване: 17/06/2022
Промяна: 17/06/2022
Размер: 13.83 КБ
Тегления: 531

ИП „Ново водовземно съоръжение за минерални води от находище С-2хг „Градецˮ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 17422.6.25 по КККР на с. Градец, общ. Видин, с възложител: Община Видин

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 11.06.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 11.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 13/06/2022
Промяна: 13/06/2022
Размер: 16.47 КБ
Тегления: 568

КПИИ, със съдържание: Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ XII и УПИ XIII, кв. 255 по плана на гр. Лом; Инвестиционен проект „Работилница, площадка за изкупуване на черни и цветни метали и ФЕЦ с мощност до 30kW“, с възложител „ИЖО“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 10.06.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 10.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/06/2022
Промяна: 10/06/2022
Размер: 16.03 КБ
Тегления: 570

ИП „Тирпаркинг“ в поземлен имот с идентификатор 48489.4.376 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, с възложител „Лионтурс 1991“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 09.06.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 09.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/06/2022
Промяна: 09/06/2022
Размер: 13.91 КБ
Тегления: 569

ИП „Инсталация за лиофилизационно сушене на плодове и система за захранванеˮ в част от сграда с идентификатор 03928.514.43.18, находяща се в поземлен имот с идентификатор 03928.514.43 по КККР на гр. Берковица, общ. Берковица

Възложител: „Агро База Видин” ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 03.06.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 03.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 03/06/2022
Промяна: 03/06/2022
Размер: 13.84 КБ
Тегления: 554

ИП „Реконструкция на водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец, общ. Вършецˮ, с възложител Община Вършец.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 30.05.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 30.05.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/05/2022
Промяна: 30/05/2022
Размер: 14 КБ
Тегления: 582

ИП „Създаване на ябълкови насаждения в землищата на с. Гаганица, общ. Берковица и на с. Гаврил Геново, общ. Георги Дамяново, проектиране и изпълнение на система за капково напояване на насажденията, проектиране и изграждане на фотоволтаични съоръжения и закупуване на селскостопанска техника и инвентарˮ, с възложител „Екотерра” ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 30.05.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 30.05.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/05/2022
Промяна: 30/05/2022
Размер: 16.31 КБ
Тегления: 564

ИП „Предприятие за преработка на земеделска продукция“ в сграда с идентификатор 10971.503.234.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 10971.503.234 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възложител „Вида“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 12.04.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 12.04.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/04/2022
Промяна: 12/04/2022
Размер: 13.9 КБ
Тегления: 623

ИП „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и рециклиране на пластмасови отпадъци” в ПИ с идентификатор 03928.513.356 по КККР на гр. Берковица, с възложител: ЕТ „Георги Богдановˮ

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.04.2022 г. - 2 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.04.2022 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 08/04/2022
Промяна: 08/04/2022
Размер: 13.81 КБ
Тегления: 628

ИП „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Белоградчикˮ, с възложител: Община Белоградчик

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.04.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.04.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/04/2022
Промяна: 08/04/2022
Размер: 13.93 КБ
Тегления: 600

ИП „Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) в част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00672.580.203 по КККР на с. Арчар, общ. Димово, обл. Видинˮ, с възложител „МЕТАЛАРМ 2019” ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 02.03.2022 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 02.03.2022 г

топ!
Дата на публикуване: 02/03/2022
Промяна: 02/03/2022
Размер: 16.29 КБ
Тегления: 608

ИП „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци Брегово“ в ПИ с идентификатор 06224.12.152 по КК и КР на гр. Брегово, с възложител Община Брегово.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 28.02.2022 г.-2 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 28.02.2022 г.-2

топ!
Дата на публикуване: 28/02/2022
Промяна: 28/02/2022
Размер: 16.35 КБ
Тегления: 640

ИП „Изграждане на оранжерии за отглеждане на плодове и зеленчуци в ПИ с идентификатор 03928.91.25 по КККР на гр. Берковица и ПИ с идентификатор 47723.69.3 по КККР на с. Мездрея, общ. Берковица, и система за капково напояване на сливови градини в землището на гр. Берковица и с. Мездрея, общ. Берковица, с възложител „Ком Агро“ ООД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 7 от 19

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията