Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 25.06.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 25.06.2021

топ!
Дата на публикуване: 25/06/2021
Промяна: 25/06/2021
Размер: 16.13 КБ
Тегления: 706

ИП „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Лехчево, общ. Бойчиновци – втори етап", с възложител Община Бойчиновци

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 04.06.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 04.06.2021

топ!
Дата на публикуване: 04/06/2021
Промяна: 04/06/2021
Размер: 13.96 КБ
Тегления: 781

ИП „Инсталация за предварително третиране чрез физични методи на РЕ-сепаратор и производство на АВS млянка” в поземлен имот с идентификатор 48489.5.490 по КК и КР на гр. Монтана

възложител: „Монбат Рисайклингˮ ЕАД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 25.05.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 25.05.2021

топ!
Дата на публикуване: 25/05/2021
Промяна: 25/05/2021
Размер: 13.88 КБ
Тегления: 844

ИП „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Алмусˮ от п/ст „Брусарциˮ до п/ст „Ломˮ

възложител: „Електроенергиен системен операторˮ ЕАД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 21.05.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 21.05.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 21/05/2021
Промяна: 21/05/2021
Размер: 14.07 КБ
Тегления: 852

ИП „Планирана промяна в количеството на приеманите за третиране отпадъци в инс-талацията с издадено КР № 389-НО/2010 г. – „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупренеˮ

с възложител: Община Видин

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 16.04.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 16.04.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/04/2021
Промяна: 16/04/2021
Размер: 16.29 КБ
Тегления: 935

ИП „Водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК-1 за изграждане на овцеферма“ в ПИ с идентификатори 22530.15.259, 22530.15.198 и 22530.15.181 в землището на с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм, с възложител „КА 3 Ентър Трейд“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.04.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.04.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/04/2021
Промяна: 08/04/2021
Размер: 13.82 КБ
Тегления: 997

ИП „Изграждане и рехабилитация на водопровод в с. Трайково, общ. Ломˮ

възложител: Община Лом

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 02.04.2021 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 02.04.2021 г

топ!
Дата на публикуване: 02/04/2021
Промяна: 02/04/2021
Размер: 16.24 КБ
Тегления: 982

ИП „Изграждане на напоителна система, захранвана от един нов тръбен сондажен кладенец и резервоар за напояване на 476 дка царевица“ в ПИ с идентификатор 44238.503.569 по КК и КР на гр. Лом, общ. Лом, с възложител „Агро Инвест Инженеринг“ АД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.03.2021 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.03.2021 г

топ!
Дата на публикуване: 22/03/2021
Промяна: 22/03/2021
Размер: 16.12 КБ
Тегления: 1046

ИП „Многофункционална спортна зала“ в УПИ IV-61, кв. 32, гр. Кула, с възложител Община Кула.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 12.03.2021 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 12.03.2021 г

топ!
Дата на публикуване: 12/03/2021
Промяна: 12/03/2021
Размер: 13.51 КБ
Тегления: 1054

ИП „Предприятие за преработка и съхранение на риба“ в поземлен имот с идентификатор 10971.510.260.1 по КК и КР на гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин, с възложител "Риба и рибни продукти" ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 12.03.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 12.03.2021

топ!
Дата на публикуване: 12/03/2021
Промяна: 12/03/2021
Размер: 16.13 КБ
Тегления: 1041

ИП „Тирпаркинг и обществено обслужване“ в ПИ с идентификатор 48489.4.384 по КК и КР на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител „Лионтурс 1991“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 01.03.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 01.03.2021

топ!
Дата на публикуване: 01/03/2021
Промяна: 01/03/2021
Размер: 13.76 КБ
Тегления: 1039

„Монтаж на модулен асфалтов смесителˮ в ПИ с идентификатор 47648.31.4 по КК и КР на с. Медовница, общ. Димово

възложител: „ДЛВˮ ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 25.02.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 25.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/02/2021
Промяна: 25/02/2021
Размер: 13.88 КБ
Тегления: 1063

ИП „Пречиствателна станция за отпадъчни водиˮ в ПИ с идентификатори 03928.52.43 и 03928.52.54 по КК и КР на гр. Берковица, местност Калешница

възложител: Община Берковица

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 24.02.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 24.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 24/02/2021
Промяна: 24/02/2021
Размер: 13.85 КБ
Тегления: 1040

ИП „Изграждане на улица „Васил Левскиˮ от ОТ 328 до ОТ 297 от км 0+000.00 до км 0+317.00ˮ в гр. Вълчедръм, обл. Монтана

възложител: Община Вълчедръм

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 12.02.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 12.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/02/2021
Промяна: 12/02/2021
Размер: 16.18 КБ
Тегления: 1040

ИП „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Арчар“ в ПИ с идентификатор 00672.43.14 по КК и КР на с. Арчар, общ. Димово, с възложител Община Димово.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 01.02.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 01.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/02/2021
Промяна: 01/02/2021
Размер: 13.81 КБ
Тегления: 1067

ИП „Подмяна на част от водопроводната мрежа на гр. Грамада, с. Бранковци и с. Тошевци, общ. Грамада, обл. Видинˮ

възложител: Община Грамада

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 6 от 15

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx