Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.11.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.11.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/11/2022
Промяна: 08/11/2022
Размер: 13.93 КБ
Тегления: 424

„Обществено обслужваща сграда – игрална зала за хазартни игри и кафе-аперитивˮ в поземлени имоти с идентификатори 48489.4.336 и 48489.4.335 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана,

с възложител: „САНЕВИАН” ООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 04.11.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 04.11.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 04/11/2022
Промяна: 04/11/2022
Размер: 13.98 КБ
Тегления: 437

ИП „Изграждане на наземна фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източнициˮ в ПИ с идентификатор 67667.43.135 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смоляновци, общ. Монтана, с възложител: „Еко Про Турˮ ООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 03.11.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 03.11.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 03/11/2022
Промяна: 03/11/2022
Размер: 16.65 КБ
Тегления: 421

ИП „Търговски комплекс с магазини за хранителни и нехранителни стоки, обществено обслужване, офиси, производствена дейност, складове, хотел, ЖС и ТП“ в УПИ XIX859,860 „за производство на автомобилни части“ и УПИ XII „за производствена дейност“, кв. 598 по плана на ж.к. „Вида“, гр. Видин, общ. Видин, с възложител „Дунония” АД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 11.10.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 11.10.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/10/2022
Промяна: 11/10/2022
Размер: 13.92 КБ
Тегления: 449

ИП „Изграждане на мандраˮ в ПИ с идентификатор 10971.511.229 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: „Е-79 ОЙЛ” Еоод

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 10.10.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 10.10.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/10/2022
Промяна: 10/10/2022
Размер: 13.9 КБ
Тегления: 454

ИП „Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ – само за продажба на ел. енергия)ˮ в ПИ 234, кв. 20 по плана на с. Крачимир, общ. Белоградчик

възложител: "КРА 300" ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 03.10.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 03.10.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 03/10/2022
Промяна: 03/10/2022
Размер: 16.46 КБ
Тегления: 451

ИП „Инсталация за лиофилизационно сушене на плодове и система за захранване“ в поземлен имот с идентификатор 03928.513.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, с възложител „Ком Агро“ ООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 26.09.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 26.09.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/09/2022
Промяна: 26/09/2022
Размер: 13.9 КБ
Тегления: 414

ИП „Изграждане на фотоволтаична инсталация до 500 kW (ФЕЦ – само за продажба на ел. енергия)ˮ в УПИ V, кв. 22 по плана на с. Ерден, общ. Бойчиновци, с възложител: „Водпроˮ ООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 20.09.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 20.09.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/09/2022
Промяна: 20/09/2022
Размер: 13.94 КБ
Тегления: 441

„Добив и първична преработка на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици от находище „Перлатаˮ, участък „Северˮ в землищата на с. Гранитово, общ. Белоградчик и с. Бела, общ. Димово, обл. Видин, с възложител „ПЕРЛАТО ДИ МАРЕ” ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 20.09.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 20.09.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/09/2022
Промяна: 20/09/2022
Размер: 16.5 КБ
Тегления: 432

ИП „Локална пречиствателна станция за отпадъчни води“ в поземлен имот с идентификатор 10971.512.190 по КК и КР на гр. Видин, общ. Видин, с възложител „Айххоф Компонентс България” ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 02.09.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 02.09.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/09/2022
Промяна: 02/09/2022
Размер: 16.37 КБ
Тегления: 443

ИП „Изграждане на фотоволтаична централа“ в поземлен имот с идентификатор 51665.202.64 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, община Монтана, с възложител „Войнов и Сие“ ООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 23.08.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 23.08.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 23/08/2022
Промяна: 23/08/2022
Размер: 16.33 КБ
Тегления: 488

ИП „Почистване и изкореняване на дървесна растителност (топола) от земеделски земи“ в землището на с. Сланотрън, общ. Видин, с възложител А. Асенов.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.08.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.08.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 22/08/2022
Промяна: 22/08/2022
Размер: 13.8 КБ
Тегления: 473

ИП „Изграждане на улица „Цар Симеонˮ от ОТ 12 до ОТ 17 в гр. Вършец, общ. Вършец, с възложител: Община Вършец

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 09.08.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 09.08.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/08/2022
Промяна: 09/08/2022
Размер: 16.57 КБ
Тегления: 487

ИП „Оптимизация на конструкцията на многостепенна сушилня чрез изграждане на допълнителна отоплителна зона с мощност 1000 kW и отопление на газ“ в поземлен имот с идентификатор 10971.510.48 по КККР на гр. Видин, общ. Видин, с възложител „Кнауф България” ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.07.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.07.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 22/07/2022
Промяна: 22/07/2022
Размер: 16.37 КБ
Тегления: 511

ИП „Почистване на самозалесени земеделски земи, чрез извършване на сеч“ в землищата на с. Цар Шишманово, с. Киреево, с. Подгоре и с. Раковица, общ. Макреш, обл. Видин, с възложител Община Макреш.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.07.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.07.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/07/2022
Промяна: 08/07/2022
Размер: 13.89 КБ
Тегления: 516

ИП „Изграждане на сезонна оранжерия за отглеждане на годжи бери, плодове и зеленчуци и система за капково напояване” в ПИ с идентификатор 30301.102.59 по КККР на с. Замфирово, община Берковица.

с възложител „Беркофармˮ ЕООД

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 6 от 19

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията