03
Юли
2023

Проучиха се нови находища на защитен вид „Сръбска рамонда“ по предложение за обявяване на 4 броя защитени местности

На 28.06.2023 г. експерти от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ на РИОСВ – Монтана извършиха извънредна проверка по предложение от физическо лице за обявяване на четири броя защитени местности, с цел опазване на растителен вид Сръбска рамонда (Ramonda serbica), в землищата на с. Митровци, с. Превала, общ. Чипровци, обл. Монтана, с. Долни Лом и с. Върбово, общ. Чупрене, обл. Видин.

В присъствието на външен експерт бяха обходени подадените в предложението територии, като бяха засечени координатите им, както и локализирани находищата на растителния вид Сръбска рамонда.

За резултатите от проверката външният експерт ще представи доклад за състоянието на вида, проекто граници на защитените местности, както и режими, съответстващи на изискванията на растителния вид.

Видът Сръбска рамонда е балкански ендемит и терциерен реликт, включен в червената книга на България като природозащитеният му статут е застрашен, защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие, като находищата му се намират в защитени зони от европейската екологична мрежа Натура 2000.

Categories: Актуално

03
Юли
2023

Експерти на РИОСВ – Монтана иззеха 27 броя незаконно отглеждани костенурки

Експерти на РИОСВ – Монтана извършиха извънредна проверка във връзка с подаден сигнал за нерегламентирано отглеждане на 2 броя сухоземни костенурки от физическо лице в с. Ерден, общ. Бойчиновци.

При проверката на място е установено, че визираното в сигнала физическо лице отглежда в стопанисваните от него детска площадка и кафе аператив в село Ерден, общ. Бойчиновци, 16 броя костенурки в млада възраст, както и 11 бр. възрастни екземпляра от вида шипоопашата костенурка (Testudo hermanii).

Видът шипоопашата костенурка е защитен, включен в Приложение № 3 на Закона за билогочиното разнообразие.

Костенурките са иззети от служителите на РИОСВ – Монтана и са пуснати на свобода в подходящи за тях местообитания, като са предприети мерки за налагане на административно наказателна отговорност на виновното лице.

Categories: Актуално

29
Юни
2023

29 юни – Ден на река Дунав

През 2023 година за двадесети пореден път ще бъде отбелязан Ден на река Дунав. Чрез кампанията се изразява връзката на живеещите в Дунавския басейн с тяхната река и се засвидетелства важния принос на реките към икономиката, околната среда и културата. Тазгодишната тема на международната инициатива е „Да пазим Дунав син“, като е вдъхновена от четвъртото съвместно проучване на река Дунав (Joint Danube Survey JDS4). Денят на Дунав се провежда от 2004 година и цели да привлече вниманието към значението и опазването на Дунав и притоците й.

На 29 юни през 1994 година в София е подписана Конвенция за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав, известна като Конвенция за опазване на река Дунав. Този документ играе важна роля в международното сътрудничество за опазването и устойчивото използване на една от най-значимите европейски реки. През 2004 година, по предложение на Международната комисия за опазване на река Дунав, за първи път на 29 юни се организира Ден на Дунав. Кампанията, която се провежда от всички страни в Дунавския басейн, се организира и координира от Международната комисия за опазване на река Дунав. В България Ден на Дунав се координира от Министерство на околната среда и Басейнова дирекция „Дунавски район“.

Подробна информация за кампанията можете да намерите на специалната страница за Ден на Дунав на Международната комисия за опазване на река Дунав - http://www.danubeday.org/.

И през тази година програмата за Деня на Дунав в България е много пъстра и богата. Информационни и екологични кампании, фестивали, пленери, акции за почистване, концерти и изложби, различни градски тържества – това са само част от инициативите, които се провеждат по повод 29 юни.

Програма с инициативи за 29 юни в България можете да намерите тук.

За поредна година учениците на възраст между 6 и 18 години могат да се включат в традиционния международен конкурс Danube Art Master. Конкурсът се организира от Глобално партньорство по водите в Централна и Източна Европа (GWP CEE) и Международната комисия за опазване на река Дунав (ICPDR).

Подробна информация за Danube Art Master можете да намерите тук.

Categories: Актуално

26
Юни
2023

РИОСВ-Монтана обявява конкурс по фотография на тема "Пазете Дунав син"

Конкурсът се организира като част от инициативите за отбелязване на Деня на Дунав – 29 юни.

„Пазете Дунав син“ е тазгодишното мото на кампанията. Идеята е да се насърчат живеещите в Дунавския басейн да бъдат активни в опознаването на реката и притоците й с цел по-ефективното им опазване.

Конкурсът цели, чрез творчеството си децата да изградят позитивно отношение към природата и нейното опазване, главно към реките. В надпреварата могат да участват деца, разделени на под категории за юноши (6 – 11 години) и тийнейджъри (12 – 18 години) от областите Монтана и Видин.
Те могат да се присъединят индивидуално, като клас или група.

Фотографиите трябва да бъдат съобразени с темата, да изобразяват живота край река Дунав и да показват отношението на младите фотографи към красотата и опазването на реката. Снимките трябва да са паспартирани (рамкирани), като в долния десен ъгъл следва да бъдат изписани заглавието на творбата, името и годините на участника, а на гърба на творбата- адрес, е-поща и телефон за обратна връзка. Размерът на снимката не следва да е по-малък от 20х30 см.

Крайният срок за приемане на творбите е 31.07.2023 г. вкл.

До тогава следва да бъдат донесени или получени на адрес: РИОСВ - Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" №4.

Компетентно жури ще отличи първа, втора и трета награда. Победителите ще получат предметни награди и грамоти. Всеки от участниците може да представи до две свои творби, които не са участвали в други конкурси.

През 2004 година, по предложение на Международната комисия за опазване на река Дунав, за първи път на 29 юни се организира кампания „Ден на Дунав”. С многообразие от инициативи се показва жизненоважната роля на реката и нейните притоци. Събитията вдъхновяват хората, общностите и страните да обединят усилията си за опазването на река Дунав.

За допълнителна информация: 0887 651 556 - Борислава Начева.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx