#ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ 

24
Април
2020

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО УДЪЛЖАВА СРОКОВЕТЕ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019-2020 г.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Във връзка с обявеното извънредно положение и въведените противоепидемични мерки за ограничаване на коронавируса на територията на България и чужбина се променят заложените сроковете в Регламента на Конкурса, както следва:

- за отчитане на извършените дейности срокът е 30 септември 2020 г.;

- награждаването на финалистите да бъде през месец октомври 2020 г.

Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерство на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерство на образованието и науката (МОН), Министерство на културата (МК) и Министерство на младежта и спорта (ММС), Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Офисa на Световната здравна организация (СЗОБ) за България и Българския младежки Червен кръст (БМЧК).

Categories: Актуално

24
Април
2020

Информационен ден по програма LIFE 2020

На 02.04.2020 Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия /EASME/, публикува покана за подбор на проектни предложения за 2020 година. Поканата LIFE 2020 е достъпна на: www.life-bulgaria.bg и на ec.europa.eu/easme/en/life.

В тази връзка, на 30.04.2020 Европейската комисия обяви организиране на информационен ден и събитие за намиране на партньори.

Поради епидемията от коронавирус и като предпазна мярка, това събитие ще бъде под формата на виртуална конференция. Събитието е отворено за потенциални кандидати, които представят проектни предложения за екологични технологии, защита на природата и климатични действия.

За да се възползвате от тази възможност е необходимо да се регистрирате на сайта https://eu-life-2020.b2match.io/meetings и да поискате среща – дали с експерти от EASME или с други организации разработващи проект (и)по програмата (потенциални партньори). Можете да направите своята регистрация тук: https://eu-life-2020.b2match.io/home/. Срокът за регистрация e 25.04.2020.

Платформата за он-лайн консултации ще бъде достъпна от 30.04.2020 (14:00 часа местно време) до 8.05.2020 (17:00 час местно време). Поради технологични причини, като възможности за срещи са предвидени и събота и неделя ,както и 1 май, но в тези дни няма да могат да се осигурят експерти от EASME, като при необходимост и голям интерес ще бъдат посочени и други възможни дати.

Подробности относно on-line информационния ден на EASME, са публикувани на ec.europa.eu/easme/en/life, като датата на провеждането му е 30.04.2020.

Categories: Актуално

24
Април
2020

Обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000507 „Делейна“

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000507 „Делейна“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Градец, с. Динковица, с. Плакудер, община Видин, област Видин, с. Калина, с. Тияновци, с. Делейна, с. Ракитница, гр. Брегово и с. Гъмзово, община Брегово, област Видин.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Монтана (гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ № 4, п.к. 55, етаж 3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Публикувано на 24.04.2020 г.

За повече информация

Categories: Актуално

23
Април
2020

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ИМЕТО НА МИМИ ПРАМАТАРОВА

За четиринадесета поредна година Националният доверителен екофонд обявява литературния си конкурс за Национална награда за природозащита на името на Мими Праматарова. Темата вълнува всички и тя е „На другия ден след COVID 19 – какво ще е новото „нормално“ в поведението ни към околната среда“.

Конкурсът е насочен към ученици от средните училища на Република Бългаиря

Предлагаме на младите хора от 16 до 18 години да се включат със свои литературни произведения в конкурса.

Срокът за кандидатстване е 25.05.2020 г.

Наградите ще се обяват на 05.06.2020 г.

Линк към поканата и условия за участие 

Формуляр за кандидатстване

 

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx