18
Април
2023

Деня на Земята - „Инвестираме в нашата планета“

Всяка година на 22 април, заинтересовани страни от цял свят обединяват своите действия по отношение на устойчивостта и климатичните промени в чест на Деня на Земята. Нашият свят се нуждае от трансформация. И това изисква действия на всички нива – публични институции, бизнес, гражданско общество.

И тази година темата за Деня на Земята е „Инвестираме в нашата планета“, което подчертава важността на посвещаването на нашето време, ресурси и енергия за справяне с проблемите на околната среда и изменението на климата. Kато продължение на миналогодишната кампания, темата е фокусирана върху ангажирането на правителствата, институциите, бизнеса и повече от 1 милиард души по света, които участват ежегодно в събития посветени на Деня на Земята, давайки своя принос. Инвестирането в нашата планета е най-добрият начин да проправим път към процъфтяващо бъдеще. Когато инвестираме в нашата планета заедно, ние подкрепяме изграждането на здрави, щастливи и богати общности по целия свят.

Подобно на индустриалната, космическата и информационната революция от миналото, всички сектори на обществото могат и трябва да играят основна роля в зелената революция и този път е жизненоважно да го направят правилно. Заедно трябва да инвестираме в нашата планета.

По покана и инициатива на Център за подкрепа за личностно развитие – ОДК гр. Вълчедръм, РИОСВ – Монтана ще вземе участие в предстоящата конференция на 21 април 2023 г.

Categories: Актуално

06
Април
2023

РИОСВ – Монтана извърши 76 проверки през м. март 2023 г. при осъществена контролна дейност

През март на 2023 г. експертите на РИОСВ – Монтана извършиха 76 проверки на 57 обекта на територията на областите Видин и Монтана, от които 61 планови и 15 извънредни. От извършените извънредни проверки 5 броя са по постъпили сигнали и жалби, и 5 броя по изпълнение на дадени предписания. В резултат от извършените проверки са дадени 27 предписания.

Съставени са 5 броя акта за установени административни нарушения. С наказателни постановления са наложени 2 текущи санкции по чл. 69 от ЗООС на обща стойност 685,64 лв. Постъпили суми от глоби и имуществени санкции няма, от еднократни и текущи санкции по чл. 69 от ЗООС – 424,16 лв. Постъпили суми от сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН - 4 900,00 лв.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 197 броя инвестиционни предложения, планове, програми, доклади и проекти, като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат на осъществената контролна дейност са почистени замърсени терени по бреговата ивица и съседни терени на яз. „Дреновец“, с. Воднянци, общ. Димово на площ от 0,5 дка. Почистени са и замърсени терени в гр. Дунавци на площ от 0,3 дка. Предадени са на лицензирана фирма за последващо третиране налични отпадъци от тонери, открити в шахта на „Помпена станция Дунавци 1“, към „Напоителни системи“ АД – клон Видин.

Взето е участие в 3 Държавно приемателни комисии, за приемане и въвеждане в експлоатация на строежи на територията на обл. Видин и обл. Монтана.

Categories: Актуално

24
Март
2023

Регионалните структури на МОСВ организират почистване на замърсени терени под мотото „Да сложим точка на замърсяването“.

На 25 март 2023 г. експертите от РИОСВ Монтана ще почистят два замърсени терени в град Монтана.

Единият е на ул. "Веренишка", посока парк "Калето".

Другият е крайпътната отбивка на язовир Огоста!

Към екипа на РИОСВ Монтана може да се включи всеки, който желае да допринесе с доброволен труд към усилията на служителите от системата на МОСВ. Целта е с личен пример, именно хората, които са отговорни за прилагането на законовите разпоредби за опазването на околната среда да привлекат последователи към каузата.

Инициативата е част от кампанията на МОСВ под мотото „Да сложим точка на замърсяването“, която ръководството на министерството стартира миналия месец.

РИОСВ -Монтана отправя апел към гражданите за отговорно поведение към околната среда като изхвърлят отпадъците си единствено на позволените за това места. А в случай, че се натъкнат на замърсени участъци, да сигнализират съответната община или РИОСВ за местоположението им.

Сборен пункт - РИОСВ Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" №4, 25.03.2023г. 10.30 ч.

За повече информация в работно време позвънете на мобилен номер +359885339778 - н-к отдел "Контрол по опазване на околната среда"!

Осигурени са чували и ръкавици!

23
Март
2023

РИОСВ – Монтана отбележи Световния ден на водата

С посещение на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Монтана и с участие на Директора на РИОСВ -Монтана по проект на МОН ПП" Утринна приказка " в ДГ 9 Зора гр. Монтана РИОСВ Монтана отбеляза Световния ден на водата!

Ученици от 12 клас с профилирана подготовка по биология в Гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Берон“, гр. Монтана посетиха Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Монтана. Целта на посещението бе запознаване на учениците с дейността и процесите в инсталацията за пречистване на отпадъчните води. По време на визитата се осъществи и вземане на проби от отпадъчните води на изхода на Пречиствателна станция за отпадъчни води. Извършен бе и експресен анализ на място по показатели рН, електропроводимост и температура. Пробонабирането и анализът на отпадъчните води се осъществи от представител на Регионална лаборатория – Монтана към Изпълнителна агенция по околна среда и водите, гр. София.

Освен посещението на ПСОВ - Монтана, Директорът на РИОСВ - Монтана беше гост-четец при децата от група пчелички ДГ 9 Зора гр. Монтана. Тя прочете" Малка приказка за водата". След това изнесе беседа за опазването на водата и разговаря с децата на тема "Защо водата е важна за човека и как да я пестим". Г-жа Николова направи експеримент "Как водата ни помага да сме здрави". Децата показаха и тематично табло и рисунки, които са направили.

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx