Решения за прекратяване на процедура по гл. VI

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 4-П/2024 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 4-П/2024 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

Дата на публикуване: 27/02/2024
Промяна: 27/02/2024
Размер: 233.67 КБ
Тегления: 24

ИП: „Промяна в дейностите по оползотворяване към инвестиционно предложение „Подмяна на част от оборудването на енергиен комплекс за ВЕИ, с цел използване на неопасни отпадъци като гориво за производство на електроенергия“ в ПИ с идентификатор 22873.98.49 по КККР на с. Долно Церовене, общ. Якимово, обл. Монтана, с възложител: „ЕКОЕН 8“ ЕООД.

Решение № МО 3-П/2024 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 3-П/2024 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

Дата на публикуване: 13/02/2024
Промяна: 13/02/2024
Размер: 122.34 КБ
Тегления: 63

ИП „Изграждане на вятърен парк за производство на електроенергия в местността Златията, в землищата на селата Горни Цибър, Златия, Разград, Черни връх, Септемврийци и на гр. Вълчедръм”, с възложител: Драгомир Иванов.

Решение № МО 2-П/2024 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 2-П/2024 г. за прекратяване на процедура по ЕО

Дата на публикуване: 15/01/2024
Промяна: 15/01/2024
Размер: 107.22 КБ
Тегления: 92

Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 05236.208.3, 05236.207.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бойчиновци и ПИ с идентификатор 27557.859.100 по КККР на с. Ерден, общ. Бойчиновци

възложител: Община Бойчиновци

Решение № МО 1-П/2024 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 1-П/2024 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

Дата на публикуване: 15/01/2024
Промяна: 15/01/2024
Размер: 159.56 КБ
Тегления: 90

ИП „Създаване на овощна градина с трайни насаждения – орехи, сливи, вишни и кайсии“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 44238.181.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, с възложител: „Винарна Лопушна“ АД.

Решение № МО 24-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 24-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 14/12/2023
Промяна: 14/12/2023
Размер: 153.49 КБ
Тегления: 103

Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) на община Кула и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 40525.320.2, 40525.319.8, 40525.331.17, 40525.316.4, 40525.315.1, 40525.310.6, 40525.307.31, 40525.307.32, 40525.304.35, 40525.303.2, 40525.298.2, 40525.299.19, 40525.287.17, 40525.285.18, 40525.283.10 и 40525.273.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Кула, общ. Кула, с възложител: „ТЕССА ЕКО ЕНЕРДЖИ” ЕООД

Решение № МО 23-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 23-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 24/10/2023
Промяна: 24/10/2023
Размер: 97.84 КБ
Тегления: 169

Изменение на Общ устройствен план на община Белоградчик в частта на поземлени имоти с идентификатори 24431.60.2 и 24431.60.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбравка, м. Барски дол, общ. Белоградчик, с възложител: „ПЛАНЕТ ЪРТˮ ЕООД.

Решение № МО 22-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 22-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 10/10/2023
Промяна: 10/10/2023
Размер: 158.23 КБ
Тегления: 187

ИП „Обособяване на изкоп (яма) за водосбор на дъждовни води и води от снеготопене и дозасаждане на трайна дървесна растителност (плододаващи) на свободните площиˮ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 22873.42.7, 22873.42.6 и 22873.42.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Долно Церовене, общ. Якимово, с възложители П. М. и Р. М.

Решение № МО 21-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 21-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 14/09/2023
Промяна: 14/09/2023
Размер: 84.84 КБ
Тегления: 205

ИП „Рехабилитация на Път III-121 „Иново – Градец – Периловец – Шишенци – Бойница – Кула” от км 20+000 до км 31+851=31+840” в землищата на с. Каниц, с. Раброво, с. Периловец и с. Бориловец, общ. Бойница, обл. Видин, с възложител: Агенция „Пътна инфраструктура”

Решение № МО 20 - П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 20 - П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 12/09/2023
Промяна: 12/09/2023
Размер: 116.96 КБ
Тегления: 208

ИП „Хотел с подобекти за търговия, услуги, ресторант, спа център и басейн“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12961.420.17 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Вършец, общ. Вършец, с възложител: "Хинд Къмпани" ООД

Решение № МО 19 – П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ЕО Решение № МО 19 – П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 17/08/2023
Промяна: 17/08/2023
Размер: 94.67 КБ
Тегления: 229

Проект за Частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана в обхват на ПИ с идентификатор 03736.938.38 по КККР на с. Долно Белотинци, местност Край Огоста и проект на Подробен устройствен план – план за застрояване за разделяне на същия имот на два нови и определяне на конкретното им предназначение, с възложител: „Екоагростройˮ АД

Решение № МО 18 - П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 18 - П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 17/08/2023
Промяна: 17/08/2023
Размер: 104.34 КБ
Тегления: 231

ИП „Изграждане на система за капково напояване и микродъждуване на 291,042 дка зеленчуци и хладилно оборудване” в землището на с. Флорентин, общ. Ново село, с възложител: Марин Маринов

Решение № МО 17-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 17-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 08/08/2023
Промяна: 08/08/2023
Размер: 1.2 МБ
Тегления: 264

ИП „Изграждане на пресевна инсталация с помощни сгради и съоръжения” в ПИ с идентификатор 55258.15.20 по КК и КР, землище на с. Палилула, общ. Бойчиновци, с възложител „Екоагрострой” АД.

Решение № МО 16-П/2023 г. за прекратяване на административното производство Решение № МО 16-П/2023 г. за прекратяване на административното производство

топ!
Дата на публикуване: 19/07/2023
Промяна: 19/07/2023
Размер: 80.07 КБ
Тегления: 291

ИП „Разкриване на обект „Пица Парти Клуб „Ла Костиера” с адрес: ул. „Гургулят” № 22, имот № 1317, кв. 2 по плана на кв. Боруна, гр. Лом, с подател „Пица Парти Клуб” ЕООД

Решение № МО 15-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 15-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 06/07/2023
Промяна: 06/07/2023
Размер: 121.49 КБ
Тегления: 321

ИП „Изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъциˮ в част от ПИ с идентификатор 12961.422.1 по КККР на гр. Вършец., с възложител: Община Вършец

Решение № МО 14-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 14-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 05/07/2023
Промяна: 05/07/2023
Размер: 119.31 КБ
Тегления: 313

ИП „Инсинератор за обезвреждане и унищожаване на странични животински продукти (СЖП) категория 1 и 3 към Кланичен пункт” в имот с № 058035 в землището на с. Ковачица, общ. Лом (ПИ с идентификатор 37544.58.35 по КК и КР на с. Ковачица), с възложител: ЕТ "Митко Боев".

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 Следваща > Край >>
Страница 1 от 8

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx