Решения за прекратяване на процедура по гл. VI

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 22 - П/2020 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ИП Решение № МО 22 - П/2020 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ИП

топ!
Дата на публикуване: 31/08/2020
Промяна: 31/08/2020
Размер: 136.86 КБ
Тегления: 1531

ИП „Инсталация за производство на индустриален компост“ в поземлен имот с идентификатор 44238.503.312 по КК и КР на гр. Лом, с възложител: „Хелиас“ ЕООД.

Решение № МО 21-П/2020 за прекратяване на процедурата по гл. ІV от ЗООС Решение № МО 21-П/2020 за прекратяване на процедурата по гл. ІV от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 14/08/2020
Промяна: 14/08/2020
Размер: 985.31 КБ
Тегления: 1594

Решение № МО 21 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС, в т. ч. и съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение: „Поставяемо съоръжение – Павилион за преработка и търговия на едро с мляко и млечни продуктиˮ в поземлен имот с № 500001 в землището на с. Балювица, общ. Берковица.

Решение № МО 20-П/2020 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 20-П/2020 г. за прекратяване на процедура по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 13/08/2020
Промяна: 13/08/2020
Размер: 1.15 МБ
Тегления: 1585

Решение № МО 20 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по екологична оценка, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за ПУП – ПЗ за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 39503.13.24 по кадастралната карта на с. Крапчене, общ. Монтана.

Решение № МО 19 - П/2020 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ИП Решение № МО 19 - П/2020 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ИП

топ!
Дата на публикуване: 30/07/2020
Промяна: 30/07/2020
Размер: 134.69 КБ
Тегления: 1515

Инвестиционно предложение „Малка независима пивоварна“ в поземлен имот с идентификатор 81390.501.1107 по КК и КР на гр. Чипровци, общ. Чипровци, подадено от „Чушкарев“ ЕООД.

Решение № МО 18 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС Решение № МО 18 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 09/07/2020
Промяна: 09/07/2020
Размер: 255.94 КБ
Тегления: 1579

Решение № МО 18 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение „Мини мандра“ в имот с № 010002, землище на с. Крива бара, общ. Брусарци, с възложител: Евгени Чакъров.

Решение № МО 17 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС Решение № МО 17 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 08/07/2020
Промяна: 08/07/2020
Размер: 305.81 КБ
Тегления: 1555

Решение № МО 17 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение „Инсталация за преработка и рециклиране на промишлени отпадъци /РЕ ленти и парчета от процеса на рециклиране на акумулатори/“ и „Инсталация за преработка и рециклиране на пластмаси“ в поземлен имот с идентификатор 44238.503.312 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Лом, с възложител: „Интер Еко“ ЕООД

Решение № МО 16 - П/2020 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ИП Решение № МО 16 - П/2020 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ИП

топ!
Дата на публикуване: 23/06/2020
Промяна: 23/06/2020
Размер: 135 КБ
Тегления: 1516

ИП „Промяна предназначение на ПИ 03928.14.58 в землището на град Берковица, община Берковица, област Монтана, местност Блеов чифлик“, с възложител: община Берковица

Решение № МО 15 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС Решение № МО 15 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 02/06/2020
Промяна: 02/06/2020
Размер: 995.19 КБ
Тегления: 1604

Решение № МО 15 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т. ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за ПУП – ПРЗ на ПИ с идентификатор 10971.61.15 по КК и КР на гр. Видин, м. Герена, обл. Видин, с възложител: „Булпетрол Инвест” ООД.

Решение № МО 14 – П/2020 г. за прекратяване на административното производство Решение № МО 14 – П/2020 г. за прекратяване на административното производство

топ!
Дата на публикуване: 29/05/2020
Промяна: 29/05/2020
Размер: 1.37 МБ
Тегления: 1626

Решение № МО 14 – П/2020 г. за прекратяване на административното производство по внесеното от „ДИ ТРАНС ВД” ЕООД, гр. София уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, автомивка и обслужваща сграда към съществуваща газстанцияˮ в ПИ с идентификатори 10971.502.1050 и 10971.502.1049 по КК и КР на гр. Видин.

Решение № МО 13 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС Решение № МО 13 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 21/05/2020
Промяна: 21/05/2020
Размер: 1.16 МБ
Тегления: 1613

Решение № МО 13 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС, в т. ч. и съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение: „Изграждане на ферма за отглеждане на риба в садки” в язовир „Божурица”, землище на с. Милчина Лъка, м. Дисаги, общ. Грамада, с възложител: „ФИШ ХАУС ЛЮАС” ООД, гр. Видин.

Решение № МО 12– П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС Решение № МО 12– П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 14/05/2020
Промяна: 14/05/2020
Размер: 325.02 КБ
Тегления: 1658

Решение № МО 12– П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС, в т. ч. и съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по събиране, нарязване (без шредиране), компактиране на отпадъци (ОЧЦМ, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и други)” на площадка с площ от 306 м2 в ПИ с идентификатор 10971.409.16 по КК и КР на гр. Видин, с възложител: „КИТЕКС МЕТАЛ” ЕООД.

Решение № МО 11 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС Решение № МО 11 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 04/05/2020
Промяна: 04/05/2020
Размер: 413.21 КБ
Тегления: 1649

Решение № МО 11 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС, в т. ч. и съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за ИП: „Инсталация за вакуумна нискотемпературна каталитична газификация на RDF и пластмаси и индиректното им превръщане в електрическа енергия и когенерация на студ и топлина” в част от поземлени имоти с идентификатори 10971.510.157 и 10971.510.158 по КК и КР на гр. Видин, с възложител: „ХЕЛИОС ПРОДЖЕКТС 1” АД, гр. София.

Решение № МО 10 - П2020 г. за прекратяване на административно производство по внесено уведомление за ИП Решение № МО 10 - П2020 г. за прекратяване на административно производство по внесено уведомление за ИП

топ!
Дата на публикуване: 10/04/2020
Промяна: 10/04/2020
Размер: 295.86 КБ
Тегления: 1711

Прекратяване на административното производсво по внесено от „Белвал“ ЕООД уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на рибарник за любителски риболов“ в поземлени имоти с идентификатори 38488.1.653 и 38488.1.833 по КККР на с. Копиловци, общ. Георги Дамяново.

Решение № МО 9 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС Решение № МО 9 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 09/04/2020
Промяна: 09/04/2020
Размер: 2.25 МБ
Тегления: 1680

Инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за преработка и рециклиране на пластмаси” в УПИ V, кв. 1 по регулационния план на с. Лехчево, общ. Бойчиновци, с възложител: „България Рисайкълс” ООД

Решение № МО 8 - П/2020 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ИП Решение № МО 8 - П/2020 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ИП

топ!
Дата на публикуване: 03/04/2020
Промяна: 03/04/2020
Размер: 143.98 КБ
Тегления: 1692

„Откриване на площадка за третиране на отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 51665.202.64 по КК и КР на с. Николово, общ. Монтана, с възложител: „Дойче Груп“ ЕООД

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща > Край >>
Страница 6 от 9

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията