Решения за прекратяване на процедура по гл. VI

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 3 – П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 3 – П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 03/02/2023
Промяна: 03/02/2023
Размер: 1.84 МБ
Тегления: 384

ИП „Изграждане на садково стопанство и интензивно развъждане на риба в участък от акваторията на язовир „Огоста“, в землището на гр. Монтана, с подател „Еврофиш Инвест 777“ ЕООД.

Решение № МО 2 – П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 2 – П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 20/01/2023
Промяна: 20/01/2023
Размер: 164.54 КБ
Тегления: 362

ИП: „Кариера за добив на габродиабази „Ошане” в землището на с. Ошане, общ. Белоградчик, обл. Видин, с възложител: „ПСТ ВИДИН” ЕООД.

Решение № МО 1 – П/2023 г. за прекратяване на административно производство Решение № МО 1 – П/2023 г. за прекратяване на административно производство

топ!
Дата на публикуване: 13/01/2023
Промяна: 13/01/2023
Размер: 96.2 КБ
Тегления: 355

ИП „Изграждане на вятърен парк за производство на електроенергия в местността Златията, в землищата на селата Горни Цибър, Златия, Разград, Черни връх, Септемврийци и гр. Вълчедръм”, внесено от „УИНД ПАУЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София

Решение № МО 17 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 17 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 29/12/2022
Промяна: 29/12/2022
Размер: 803.32 КБ
Тегления: 335

Площадка за временно съхраняване на отпадъци до 50 т/денонощиеˮ в ПИ с идентификатор 10971.201.525 по КККР на гр. Видин, с възложител: „СКМ ЕКО СОЛЮШЪНС” ЕООД.

Решение № МО 16 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ЕО Решение № МО 16 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 29/12/2022
Промяна: 29/12/2022
Размер: 1.07 МБ
Тегления: 332

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 72919.87.264 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тошевци, общ. Грамада, с възложител: „ЧАНЕВ ИНЖЕНЕРИНГˮ ООД.

Решение № МО 15 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 15 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 06/12/2022
Промяна: 06/12/2022
Размер: 812.16 КБ
Тегления: 367

ИП „Почистване на храсти и дървесна растителност” в ПИ с идентификатори 17422.245.10, 17422.245.27 и 17422.245.28 по КККР на с. Градец, общ. Видин, с възложител: Чортан Йонов

Решение № МО 14 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 14 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 19/10/2022
Промяна: 19/10/2022
Размер: 3.56 МБ
Тегления: 628

ИП „Изграждане на пресевна инсталация с помощни сгради и съоръжения” в ПИ с идентификатор 55258.15.20 по КК и КР, землище на с. Палилула, общ. Бойчиновци, с възложител „Екоагрострой” АД

Решение № МО 13 – П/2022 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 13 – П/2022 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 19/10/2022
Промяна: 19/10/2022
Размер: 4.91 МБ
Тегления: 410

ИП „Път за връзка на ПИ 55258.15.18 по КК и КР на с. Пали лула, общ. Бойчиновци с държавната пътна мрежа до Републикански път ІІІ – 101”, с възложител: „Екоагрострой” АД

Решение № МО 12-П/2022 г. за прекратяване на административно производство Решение № МО 12-П/2022 г. за прекратяване на административно производство

топ!
Дата на публикуване: 10/10/2022
Промяна: 10/10/2022
Размер: 1.07 МБ
Тегления: 403

Частично изменение на действащия ОУП на община Монтана за устройствена зона „За спорт и атракции”, землище на с. Крапчене и Изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатори 39503.11.360 и 39503.11.361 по КККР на с. Крапчене, общ. Монтана, внесеното от „СИС ЕКСПРЕС” ООД, гр. София.

Решение № МО 11 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ЕО Решение № МО 11 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 30/09/2022
Промяна: 30/09/2022
Размер: 213.8 КБ
Тегления: 398
Подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 39503.13.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крапчене, общ. Монтана, с възложител: Ирина Терзийска.

Решение № МО 10-П/2022 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 10-П/2022 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 02/09/2022
Промяна: 02/09/2022
Размер: 152.29 КБ
Тегления: 423

ИП „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и рециклиране на пластмасови отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 03928.513.356 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, с възложител: ЕТ „ГЕОРГИ БОГДАНОВ”

Решение № МО 9-П/2022 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 9-П/2022 г. за прекратяване на процедура по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 20/06/2022
Промяна: 20/06/2022
Размер: 1.51 МБ
Тегления: 600

Изменение на Общ устройствен план на община Берковица за ПИ 07510.12.85, м. Вълканова ливада, землище Бързия за изработване на подробен устройствен план (ПУП – ПРЗ) за промяна предназначението на ПИ 07510.12.85, м. Вълканова ливада, землище Бързия за терен за „ОО, каравани и паркинг“, с възложител "Къмпинги" ООД.

Решение № МО 8 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 8 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 03/06/2022
Промяна: 03/06/2022
Размер: 154.18 КБ
Тегления: 589

ИП "Водовземане на минерална вода от находище „Вършецˮ – Сондаж № 3, гр. Вършец за водос-набдяване на обект „Хотел с плувен басейн и СПА центърˮ в ПИ с идентификатор 12961.424.261 по КККР на гр. Вършец, общ. Вършец, с възложител: „МД 21ˮ ООД.

Решение № МО 7 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 7 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 31/03/2022
Промяна: 31/03/2022
Размер: 139.55 КБ
Тегления: 699

ИП „Отводнително поле „Пчелина” – ремонт и ново строителствоˮ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00672.77.526 по КК и КР на с. Арчар, общ. Димово, с възложител: „Напоителни системи” ЕАД – Клон Видин

Решение № МО 6-П/2022 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 6-П/2022 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 11/03/2022
Промяна: 11/03/2022
Размер: 229.75 КБ
Тегления: 636

ИП „Обособяване на площадка за дейности по предварително третиране на неопасни отпадъци – отработени автомобилни катализатори” в сграда с идентификатор 03928.514.222.7, находяща се в поземлен имот с идентификатор 03928.514.222 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, внесено от „ДК СКРАП” ЕООД

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща > Край >>
Страница 3 от 9

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx