04
Ноември
2013

Министър Искра Михайлова откри Пречиствателна станция за отпадъчни води във Вършец

 

   Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова откри Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ на гр. Вършец. Тя е реализирана по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 58111-С113-304/29.12.2008 г., сключен между община Вършец и Министерството на околната среда и водите  - управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.".
   Основната цел на проекта е повишаване качеството на жизнената среда в курорта Вършец чрез подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води. Стойността на проекта е 5,7 млн. лв.
        Реализирането на проекта допринася за повишаване качеството на живот на населението и качеството на предлагания туристически продукт и привличане на нови инвестиции в региона.

Categories: Актуално

01
Ноември
2013

Важно за общините от област Монтана и област Видин!

На ниво "Управление на отпадъците" е публикуван Въпросник към общините във връзка с разработване на Национален план за управление отпадъците за следващия програмен период 2014-2020 г.

28
Октомври
2013

РИОСВ – Монтана участва като съорганизатор в кампания „За по-чист въздух – с колело или пеша”

           РИОСВ – Монтана участва като съорганизатор в кампания „За по-чист въздух – с колело или пеша” по повод месец октомври – Месец на пешеходната безопасност.
             Кампанията се проведе в периода 21 - 25 октомври 2013 г. На 22 октомври деца от Детските полицейски управления патрулираха с пътни полицаи, като спираха автомобили и на водачите раздаваха  брошури, обръщайки внимание, че 22 октомври е обявен за „Ден без автомобили” в област Монтана. На 23 октомври е проведено щафетно бягане в парк „Слънчева градина”, гр. Монтана и на 25 октомври демонстрация на безопасно каране на колело в градска среда. Създадена бе ситуация на градска среда с помощта на регулировчик, пътни знаци, маркировка и светофар. В периода на кампанията се проведе и конкурс за рисунка „Моят град без автомобили”.
          Кампанията е проведена съвместно с Областна администрация – Монтана, Регионален инспекторат по образованието  - Монтана, Сектор „Пътна полиция”  и Районно управление „Полиция” – Монтана към ОД на МВР – Монтана и СБА-Монтана.

21
Октомври
2013

Относно изменение и допълнение на Наредба 2/2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 86/01.10.2013 г.)

Във връзка с изменение и допълнение на  Наредба 2/2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 86/01.10.2013 г.), след 07.10.2013 г. се прекратява воденето на отчетни книги по Приложение 6, в случай че на една и съща площадка с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) се извършват дейности по събиране и съхранение, и по оползотворяване и/или обезвреждане на ОЧЦМ.
Отчетните книги, подадени в РИОСВ – Монтана за заверка преди 07.10.2013 г.,които са в съответствие с формата на Наредбата преди нейното изменение, ще бъдат заверени и могат да се водят до тяхното приключване.
Актуалните образци на отчетни книги може да бъдат изтеглени от страницата на ИАОС на този адрес.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията