Актуално

23
Април
2024

РИОСВ – Монтана отбеляза Деня на Земята

На 22 април РИОСВ – Монтана в партньорство с Община Монтана отбеляза Деня на Земята с ученици от Пето СОУ „Христо Ботев, гр. Монтана и ОУ „Св, Св. Кирил и Методий“, с. Габровница, общ. Монтана, където се проведоха демонстрационни игри, свързани с разделното събиране на отпадъците, както и засаждане на цветя. Учениците от клуб „С грижа за природата“ към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Габровница, общ. Монтана бяха организирали в училището изложба от рециклирани материали.

В ПМПГ „Св. Климент Охридски“, гр. Монтана“ на 22 април ученици от 8в клас представиха пред учениците от 5, 7, 8 и 11 клас филм „Болната планета“, презентация на тема „Планетата срещу пластмасата“, постери с видове пластмаси и влиянието им върху растенията, животните и човешкото здраве. Участници от публиката решаваха ребус с част от представената им информация. Възстановена е и дейността на ЕКОклуба към ПМПГ.

За 24 април РИОСВ – Монтана е инициирала засаждане на вечнозелени растения в двора на Обединен детски комплекс „Ние , Врабчетата“ в гр. Монтана.

Categories: Актуално

15
Април
2024

Деня на земята - 22 април 2024 година

Ежегодно на 22 април хора от цял свят и от различни сфери на живота се обединяват в една обща кауза по отношение на устойчивостта и климатичните действия, отбелязвайки Деня на Земята Когато действията на милиони хора по целия свят се синхронизират, се създава приобщаващо и въздействащо движение, което е невъзможно да се игнорира

Тази година Темата за Деня на Земята е „ПЛАНЕТА СРЕЩУ ПЛАСТМАСИ“!

Темата насочва вниманието към формирането на колективен ангажимент за справяне с кризата с пластмасите, чрез намаляване на производството на пластмаса с 60 до 2040 г и изграждане на бъдеще без пластмаса, защото само рециклирането не е достатъчно.

Можете да свалите брошурата в PDF формат и да прочетете целия текст от тук.

Categories: Актуално

04
Април
2024

РИОСВ – Монтана извърши 75 проверки през м. март 2024 г. в рамките на контролната дейност

През месец март на 2024 г. експертите на РИОСВ - Монтана са извършили 75 проверки на 52 обекта, от които 64 планови (в т. ч. 17 планови проверки на парковата охрана на Резерват Чупрене) и 11 извънредни. Съставени са два акта за установени административни нарушения и нарушения на екологичното законодателство и са сключени 2 споразумения. Няма издадени наказателни постановления по съставени актове за установени административни нарушения.

През м. март 2024 г. със заповед на директора на РИОСВ – Монтана е отменена наложена текуща санкция за прекратено замърсяване на воден обект р. Дунав. С Наказателно постановление е наложена месечна текуща санкция, за превишение на ЕО в разрешително за заустване на отпадъчни води от обект КС на гр. Грамада.

В резултат на осъществената контролна дейност за отчетния период са дадени общо 34 предписания. Постъпили суми от глоби и имуществени санкции няма, от еднократни и текущи санкции по чл. 69 от ЗООС – 1142,09 лв., от сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН – 2380,00 лв.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 114 инвестиционни предложения, планове, програми, доклади и проекти, като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат на осъществената контролна дейност епочистен терен в землището на с. Гара Орешец, общ. Димово на площ около 2 дка.

Взето е участие в Държавно-приемателна комисия за приемане и въвеждане в експлоатация на строеж, на територията на община Вълчедръм, област Монтана.

Categories: Актуално

04
Април
2024

Започва XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Започва XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Конкурсът се провежда по инициатива на Министерство на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рисковите за здравето фактори, свързани с нездравословното хранене, ниската физическа активност, употребата на алкохол и тютюнопушенето.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е партньор за провеждането на конкурса заедно с Министерството на здравеопазването (МЗ), Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на културата (МК), Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Регионалния офис на Световната здравна организация в България (РОСЗОБ) и Българския младежки Червен кръст (БМЧК).

Тазгодишното издание на конкурса започва през април и ще продължи до декември 2024 г., като се провежда в три възрастови категории: 1 - 4 клас, 5 - 7 клас и 8 - 12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията