Съобщения за загуба на правно действие

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 51-ПР/2017 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 51-ПР/2017 г.

Дата на публикуване: 30/03/2023
Промяна: 30/03/2023
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 32

ИП: „Разширяване на пристанище ДДФ „Бъдин“ – Видин“ в гр. Видин, Южна промишлена зона, с възложител: „Дунавски драгажен флот Видин“ АД

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 33-ПР/2017 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 33-ПР/2017 г.

Дата на публикуване: 22/03/2023
Промяна: 22/03/2023
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 33

ИП: „Изграждане на животновъдна ферма с доилна зала за 120 бр. млечни крави” в имот с № 340009 в землището на с. Медковец, общ. Медковец, с възложител: Мария Николова

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 3-ПР/2017 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 3-ПР/2017 г.

Дата на публикуване: 21/03/2023
Промяна: 21/03/2023
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 28

ИП „Предприятие за преработка и пакетиране на ядки, билки и плодове” в ПИ с идентификатор 03928.43.23 по КК и КР на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, с възложител: „КОМ АГРО” ООД

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 28-ПР/2017 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 28-ПР/2017 г.

топ!
Дата на публикуване: 17/11/2022
Промяна: 17/11/2022
Размер: 72.5 КБ
Тегления: 117

ИП: „Ново строителство на животновъдна ферма за телета и млади животни с обслужващи помещения в обема на сградата и два броя силажни ями” в имот № 000050 в землището на с. Смирненски с ЕКАТТЕ 67564, община Брусарци

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 50-ПР/2016 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 50-ПР/2016 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/09/2022
Промяна: 09/09/2022
Размер: 72 КБ
Тегления: 159

ИП „Изграждане на кравеферма” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 14773.325.37 по КККР на с. Георги Дамяново, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 19-ПР/2016 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 19-ПР/2016 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/09/2022
Промяна: 09/09/2022
Размер: 71.5 КБ
Тегления: 160

ИП: „Цех за преработка на етерично маслени култури и силозно складово стопанство” в имот с № 000423 в землището на с. Николово с ЕКАТТЕ 51665, общ. Монтана, обл. Монтана

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 17-ПР/2003 г. и № МО 14-ПР/2014 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 17-ПР/2003 г. и № МО 14-ПР/2014 г.

топ!
Дата на публикуване: 29/08/2022
Промяна: 29/08/2022
Размер: 72.5 КБ
Тегления: 159

ИП: „Кариера за добив на габродиабази „Ошане” в землището на с. Ошане, общ. Белоградчик, обл. Видин и ИП „Разширение на площта необходима за осъществяване на съпътстващи дейности във връзка със заявена концесионна площ за добив на габродиабази – строителни материали, от находище „Ошане”, в землището на с. Ошане, общ. Белоградчик, обл. Видин

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 10-ПР2016 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 10-ПР2016 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/07/2022
Промяна: 12/07/2022
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 226

ИП: „Увеселителен комплекс за отдих и туризъм“ в поземлен имот с идентификатор 44238.846.30 по КККР на гр. Лом, м. Край Дунава, общ. Лом, с възложител: „Екс Интергруп“ ЕООД.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 20-ПР/2016 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 20-ПР/2016 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/06/2022
Промяна: 01/06/2022
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 333

ИП: „Силозно стопанство и цех за преработка на етерично маслени култури” в имот с № 401007 в землището на с. Градец, общ. Видин (УПИ І-7, кв. 401 по плана на с. Градец), с възложител: „Видин Агро” ЕООД

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 40-ПР/2016 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 40-ПР/2016 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/05/2022
Промяна: 30/05/2022
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 316

ИП: „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на овце и техните приплоди“ в имоти с №№ 059010 и 059011, землището на с. Динково, общ. Ружинци, с възложител: „Б и Х Земеделие“ ООД.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 9-ПР/2016 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 9-ПР/2016 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/05/2022
Промяна: 30/05/2022
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 319

ИП: „Реконструкция, модернизация и оборудване на съществуваща кравеферма за биологично отглеждане на 100 млечни крави с приплодите им” в поземлен имот с № 000162, местност Манастирски дол, землище на с. Воднянци, общ. Димово, обл. Видин (ПИ с идентификатор 11778.10.162 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Воднянци), с възложител: Иво Илиев

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 32-ПР/2016 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 32-ПР/2016 г.

топ!
Дата на публикуване: 15/04/2022
Промяна: 15/04/2022
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 399

ИП: „Предприятие за производство на директни сокове и замразени плодове” в УПИ ІІ-666, кв. 87 по плана на гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм, с възложител: „Витбул” ЕООД („ВГД ОЙЛ” ЕООД)

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 8-ПР-2016 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 8-ПР-2016 г.

топ!
Дата на публикуване: 15/04/2022
Промяна: 15/04/2022
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 372

ИП: „Преустройство на съществуваща сграда в цех за производство на сокове от десертни лозя и плодове и производство на олио от десертни лозя“ в УПИ II-316 по регулационния план на с. Комощица, общ. Якимово.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 33-ПР/2016 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 33-ПР/2016 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/03/2022
Промяна: 09/03/2022
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 390

ИП: „Изграждане на мощност за преработка на дървесина и производство на бичен материал” в поземлен имот с № 000134 в землището на с. Бокиловци, общ. Берковица, местност Йончови ханове, с възложител: „ХЕЛИУС ПАУЕР” АД

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 6-ПР/2016 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 6-ПР/2016 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/03/2022
Промяна: 09/03/2022
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 373

ИП: „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци” в ПИ с идентификатор 03928.53.34 по КККР на гр. Берковица, местност Извора, с възложител: „Агроклас” ЕООД

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>
Страница 1 от 4

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx