Съобщения за загуба на правно действие

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 32-ПР/2016 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 32-ПР/2016 г.

Дата на публикуване: 15/04/2022
Промяна: 15/04/2022
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 73

ИП: „Предприятие за производство на директни сокове и замразени плодове” в УПИ ІІ-666, кв. 87 по плана на гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм, с възложител: „Витбул” ЕООД („ВГД ОЙЛ” ЕООД)

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 8-ПР-2016 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 8-ПР-2016 г.

Дата на публикуване: 15/04/2022
Промяна: 15/04/2022
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 64

ИП: „Преустройство на съществуваща сграда в цех за производство на сокове от десертни лозя и плодове и производство на олио от десертни лозя“ в УПИ II-316 по регулационния план на с. Комощица, общ. Якимово.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 33-ПР/2016 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 33-ПР/2016 г.

Дата на публикуване: 09/03/2022
Промяна: 09/03/2022
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 74

ИП: „Изграждане на мощност за преработка на дървесина и производство на бичен материал” в поземлен имот с № 000134 в землището на с. Бокиловци, общ. Берковица, местност Йончови ханове, с възложител: „ХЕЛИУС ПАУЕР” АД

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 6-ПР/2016 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 6-ПР/2016 г.

Дата на публикуване: 09/03/2022
Промяна: 09/03/2022
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 75

ИП: „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци” в ПИ с идентификатор 03928.53.34 по КККР на гр. Берковица, местност Извора, с възложител: „Агроклас” ЕООД

Съобщение за загуба на правно действие на Решение МО 27-ПР/2015 г.   Съобщение за загуба на правно действие на Решение МО 27-ПР/2015 г.

Дата на публикуване: 31/12/2021
Промяна: 31/12/2021
Размер: 85.5 КБ
Тегления: 89

ИП „Изграждане на цех за преработка на плодове и зеленчуци, хладилни камери за съхранение на плодове и зеленчуци” в ПИ с идентификатор 48489.5.409 по КК и КР на гр. Монтана

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 26 – ПР/2015 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 26 – ПР/2015 г.

Дата на публикуване: 31/12/2021
Промяна: 31/12/2021
Размер: 85 КБ
Тегления: 86

ИП: "Изграждане на електрическа централа 1,5 МВт, работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия” в имот с № 000076 в землището на с. Студено буче, общ. Монтана

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 28-ПР2015 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 28-ПР2015 г.

топ!
Дата на публикуване: 24/06/2021
Промяна: 24/06/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 568

ИП: „Изграждане на вилно селище за отдих и почивка“ в ПИ с идентификатор 12961.418.136 по КККР на гр. Вършец, общ. Вършец, с възложител: Р. Б.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение МО 45-ПР/2015 г.   Съобщение за загуба на правно действие на Решение МО 45-ПР/2015 г.

топ!
Дата на публикуване: 24/06/2021
Промяна: 24/06/2021
Размер: 86 КБ
Тегления: 562

ИП: „Ваканционно селище” в ПИ с идентификатор 12961.37.123 по КК и КР на гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана

Съобщение за загуба на правно действие на Решения №№ МО 21-ПР/2015 и МО 25-ПР/2015 г.. Съобщение за загуба на правно действие на Решения №№ МО 21-ПР/2015 и МО 25-ПР/2015 г..

топ!
Дата на публикуване: 22/06/2021
Промяна: 22/06/2021
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 547

ИП: „Изграждане на сондаж, помпена станция и водоем с обем 150 м3 за водоснабдяване на с. Трайково с цел подобряване на жизнената среда и качеството на живот на населението“ и „Изграждане на водоем с обем 500 м3, напорен и довеждащ водопроводи с цел захранване на изградена водопроводна мрежа на кв. Младеново в гл. Лом с дължина 15 987 м“, с възложител Община Лом.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 15-ПР/2015 г.   Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 15-ПР/2015 г.

топ!
Дата на публикуване: 27/05/2021
Промяна: 22/06/2021
Размер: 86 КБ
Тегления: 719

ИП: „Изграждане на седем къщички /тип бунгало/” в ПИ с идентификатор 03928.59.3 по КК и КР на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, с Възложител "Джеймс Мънроу" ООД.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 43-ПР2015 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 43-ПР2015 г.

топ!
Дата на публикуване: 27/05/2021
Промяна: 27/05/2021
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 645

ИП: „Предприятие за преработка на биологично сертифицирани плодове и зеленчуци, билки и диворастящи гъби“ в имот № 095026, землище на с. Бързия с ЕКАТТЕ 07510, общ. Берковица, с възложител: "Врещица" АД.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 14-ПР/2015 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 14-ПР/2015 г.

топ!
Дата на публикуване: 05/05/2021
Промяна: 05/05/2021
Размер: 86 КБ
Тегления: 709

ИП „Селскостопанска сграда – ферма за млекодайни и месодайни овце” в имот с № 147022, землище на с. Гюргич, общ. Ружинци

Възложител: "БОЙ-МАР 2013" ЕООД

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 19-ПР/2004 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 19-ПР/2004 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/02/2021
Промяна: 02/02/2021
Размер: 85.5 КБ
Тегления: 940

ИП: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчните води на с. Арчар”

възложител: Община Димово

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 19-ПР/2014 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 19-ПР/2014 г.

топ!
Дата на публикуване: 04/01/2021
Промяна: 04/01/2021
Размер: 85.5 КБ
Тегления: 996

ИП „Изграждане на електроцентрала на биомаса с мощност 1,5 МW” в имот с № 000249, землище на с. Студено буче, с ЕКАТТЕ 70113, общ. Монтана

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 21 - ПР/2014 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 21 - ПР/2014 г.

топ!
Дата на публикуване: 04/01/2021
Промяна: 04/01/2021
Размер: 84.5 КБ
Тегления: 1026

ИП „Добив на инертни материали от коритото на р. Дунав, в участъка от километър 823.500 до километър 821.400” в землището на с. Ясен, общ. Ново село

 

<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>
Страница 1 от 3

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx