Съобщения за загуба на правно действие

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 45 – ПР/2013 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 45 – ПР/2013 г.

топ!
Дата на публикуване: 19/11/2019
Промяна: 19/11/2019
Размер: 85 КБ
Тегления: 1696

ИП „Добив на индустриални минерали – пясъци от находище „Дългата поляна” в землищата на с. Септемврийци и с. Арчар, общ. Димово, с възложител: „Индустриални минерали БГ“ ЕООД, за което е издадено Решение № МО 45 – ПР/2013 г.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 18–ПР/2013 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 18–ПР/2013 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/11/2019
Промяна: 18/11/2019
Размер: 85 КБ
Тегления: 1673

ИП „Изменение на инвестиционно предложение за изграждане и експлоатация на малка водноелектрическа централа от руслов тип – МВЕЦ „Морджилица” на река Огоста” в землището на с. Долно Белотинци, общ. Монтана, за което е издадено Решение № МО 18 – ПР/2013 г. на директора на РИОСВ – Монтана.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 7 – ПР2013 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 7 – ПР2013 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/11/2019
Промяна: 11/11/2019
Размер: 36 КБ
Тегления: 1685

ИП: „Откриване на площадка за търговска дейност с ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС, отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон, опаковки от дървени материали“ в поземлен имот с идентификатор 10971.511.229 по КККР на гр. Видин, Западна складова зона.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 12 – ПР/2013 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 12 – ПР/2013 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/11/2019
Промяна: 11/11/2019
Размер: 85 КБ
Тегления: 1660

ИП: „Възстановяване, реконструкция и разширяване на съществуващ обект за развъждане и отглеждане на аквакултури – Рибовъдно стопанство „Силурус” в поземлен имот с идентификатор 10971.141.4, местност Ловен парк, землище на гр. Видин, .

Съобщение за загуба на правно действие от 22.10.2019 г. - Решение № МО 27 - ПР2013 г. Съобщение за загуба на правно действие от 22.10.2019 г. - Решение № МО 27 - ПР2013 г.

топ!
Дата на публикуване: 22/10/2019
Промяна: 22/10/2019
Размер: 85 КБ
Тегления: 1706

Съобщение за загуба на правно действие от 11.10.2019 г. - Решение № МО 36 - ПР2013 г. Съобщение за загуба на правно действие от 11.10.2019 г. - Решение № МО 36 - ПР2013 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/10/2019
Промяна: 11/10/2019
Размер: 35 КБ
Тегления: 1675

Съобщение за загуба на правно действие от 16.07.2019 г. - Решение № МО 22 - ПР2013 г. Съобщение за загуба на правно действие от 16.07.2019 г. - Решение № МО 22 - ПР2013 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/07/2019
Промяна: 16/07/2019
Размер: 87.5 КБ
Тегления: 1713

Съобщение за загуба на правно действие от 10.06.2019 г. Съобщение за загуба на правно действие от 10.06.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/06/2019
Промяна: 10/06/2019
Размер: 12.34 КБ
Тегления: 1794

Решение № МО 15 – ПР/2013 г.

Съобщение за загуба на правно действие от 22.05.2019 г. Съобщение за загуба на правно действие от 22.05.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 22/05/2019
Промяна: 22/05/2019
Размер: 12.27 КБ
Тегления: 1767

Решение № МО 44 – ПР/2013 г.

Съобщение за загуба на правно действие от 16.05.2019 г. Съобщение за загуба на правно действие от 16.05.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/05/2019
Промяна: 16/05/2019
Размер: 13.92 КБ
Тегления: 1755

 Решение № МО 37 – ПР/2013 г. 

Съобщение за загуба на правно действие от 13.05.2019 г. Съобщение за загуба на правно действие от 13.05.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 13/05/2019
Промяна: 13/05/2019
Размер: 88.5 КБ
Тегления: 1753

 Решения с № № МО 24 – ПР/2013 г. и МО 22 – ПР/2013 г. 

 

Съобщение за загуба на правно действие от 02.05.2019 г. Съобщение за загуба на правно действие от 02.05.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/05/2019
Промяна: 02/05/2019
Размер: 88.5 КБ
Тегления: 1731

Съобщение за загуба на правно действие от 16.04.2019 г. - Решение № МО 56 - ПР/2013 г. Съобщение за загуба на правно действие от 16.04.2019 г. - Решение № МО 56 - ПР/2013 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/04/2019
Промяна: 16/04/2019
Размер: 13.89 КБ
Тегления: 1710
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>
Страница 3 от 3

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx