Съобщения за загуба на правно действие

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение за загуба на правно действие на Решение МО 4-ПР/2014 г.   Съобщение за загуба на правно действие на Решение МО 4-ПР/2014 г.

топ!
Дата на публикуване: 24/06/2020
Промяна: 24/06/2020
Размер: 85 КБ
Тегления: 1305

ИП „Ферма за 50 броя крави за мляко – затворен цикъл на производство“ в поземлен имот с № 010059, землище на с. Рашовица, общ. Берковица

Съобщение за загуба на правно действие на Решения МО 37–ПР, МО 38–ПР и МО 39–ПР от 2014 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решения МО 37–ПР, МО 38–ПР и МО 39–ПР от 2014 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/06/2020
Промяна: 18/06/2020
Размер: 38.5 КБ
Тегления: 1371

· ИП „Пречиствателна станция за отпадъчни води, битова и дъждовна канализация на с. Ружинци”, с възложител: Община Ружинци;

· ИП „Пречиствателна станция за отпадъчни води, битова и дъждовна канализация на с. Дреновец”, с възложител: Община Ружинци;

· ИП „Пречиствателна станция за отпадъчни води, битова и дъждовна канализация на с. Бело поле”, с възложител: Община Ружинци.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение с № МО 6 – ПР/2014 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение с № МО 6 – ПР/2014 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/02/2020
Промяна: 26/02/2020
Размер: 85.5 КБ
Тегления: 1568

ИП: „Частично преустройство и разширение на спортна зала” в УПИ І, кв. 153 по плана на гр. Берковица (ПИ с идентификатор 03928.512.250 по кадастралната карта на гр. Берковица), с възложител: Община Берковица. 

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 45 – ПР/2013 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 45 – ПР/2013 г.

топ!
Дата на публикуване: 19/11/2019
Промяна: 19/11/2019
Размер: 85 КБ
Тегления: 1707

ИП „Добив на индустриални минерали – пясъци от находище „Дългата поляна” в землищата на с. Септемврийци и с. Арчар, общ. Димово, с възложител: „Индустриални минерали БГ“ ЕООД, за което е издадено Решение № МО 45 – ПР/2013 г.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 18–ПР/2013 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 18–ПР/2013 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/11/2019
Промяна: 18/11/2019
Размер: 85 КБ
Тегления: 1687

ИП „Изменение на инвестиционно предложение за изграждане и експлоатация на малка водноелектрическа централа от руслов тип – МВЕЦ „Морджилица” на река Огоста” в землището на с. Долно Белотинци, общ. Монтана, за което е издадено Решение № МО 18 – ПР/2013 г. на директора на РИОСВ – Монтана.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 7 – ПР2013 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 7 – ПР2013 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/11/2019
Промяна: 11/11/2019
Размер: 36 КБ
Тегления: 1698

ИП: „Откриване на площадка за търговска дейност с ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС, отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон, опаковки от дървени материали“ в поземлен имот с идентификатор 10971.511.229 по КККР на гр. Видин, Западна складова зона.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 12 – ПР/2013 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 12 – ПР/2013 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/11/2019
Промяна: 11/11/2019
Размер: 85 КБ
Тегления: 1670

ИП: „Възстановяване, реконструкция и разширяване на съществуващ обект за развъждане и отглеждане на аквакултури – Рибовъдно стопанство „Силурус” в поземлен имот с идентификатор 10971.141.4, местност Ловен парк, землище на гр. Видин, .

Съобщение за загуба на правно действие от 22.10.2019 г. - Решение № МО 27 - ПР2013 г. Съобщение за загуба на правно действие от 22.10.2019 г. - Решение № МО 27 - ПР2013 г.

топ!
Дата на публикуване: 22/10/2019
Промяна: 22/10/2019
Размер: 85 КБ
Тегления: 1714

Съобщение за загуба на правно действие от 11.10.2019 г. - Решение № МО 36 - ПР2013 г. Съобщение за загуба на правно действие от 11.10.2019 г. - Решение № МО 36 - ПР2013 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/10/2019
Промяна: 11/10/2019
Размер: 35 КБ
Тегления: 1684

Съобщение за загуба на правно действие от 16.07.2019 г. - Решение № МО 22 - ПР2013 г. Съобщение за загуба на правно действие от 16.07.2019 г. - Решение № МО 22 - ПР2013 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/07/2019
Промяна: 16/07/2019
Размер: 87.5 КБ
Тегления: 1722

Съобщение за загуба на правно действие от 10.06.2019 г. Съобщение за загуба на правно действие от 10.06.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/06/2019
Промяна: 10/06/2019
Размер: 12.34 КБ
Тегления: 1806

Решение № МО 15 – ПР/2013 г.

Съобщение за загуба на правно действие от 22.05.2019 г. Съобщение за загуба на правно действие от 22.05.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 22/05/2019
Промяна: 22/05/2019
Размер: 12.27 КБ
Тегления: 1774

Решение № МО 44 – ПР/2013 г.

Съобщение за загуба на правно действие от 16.05.2019 г. Съобщение за загуба на правно действие от 16.05.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/05/2019
Промяна: 16/05/2019
Размер: 13.92 КБ
Тегления: 1765

 Решение № МО 37 – ПР/2013 г. 

Съобщение за загуба на правно действие от 13.05.2019 г. Съобщение за загуба на правно действие от 13.05.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 13/05/2019
Промяна: 13/05/2019
Размер: 88.5 КБ
Тегления: 1765

 Решения с № № МО 24 – ПР/2013 г. и МО 22 – ПР/2013 г. 

 

Съобщение за загуба на правно действие от 02.05.2019 г. Съобщение за загуба на правно действие от 02.05.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/05/2019
Промяна: 02/05/2019
Размер: 88.5 КБ
Тегления: 1744
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>
Страница 3 от 4

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx