31
Януари
2014

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ – 2 ФЕВРУАРИ 2014 г.

 

           Всяка година 2 февруари се отбелязва като Световен ден на влажните зони. На тази дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони, станала известна като Рамсарска конвенция.
           2014 г. е обявена от ООН за Международна година на фамилното земеделие. В тази връзка темата на кампанията за отбелязване на 2 февруари – Световния ден на влажните зони е „Влажни зони и земеделие: Партньори за растеж”.
           Съгласно Рамсарската конвенция влажни зони са "блата, торфища, мочурища или открити водни площи, естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки или солени, включително територии с морска вода, дълбочината на които при отлив не надхвърля шест метра". Влажните зони са едни от най-продуктивните екосистеми на Земята.
              В България Рамсарската конвенция влиза в сила на 24. 01. 1976 г. Към момента у нас местата, обявени за Рамсарски са 11 с обща площ 35 273 хектара. На територията на РИОСВ – Монтана е разположен остров Ибиша  - Рамсарски обект с площ 372 хектара. Международната значимост на остров Ибиша се определя от наличието на най-голямата у нас смесена чаплово-корморанова колония. Част от територията на острова е поставена под строга защита като поддържан резерват.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx