21
Март
2014

РИОСВ – МОНТАНА ОТБЕЛЯЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ВОДАТА 22 МАРТ

РИОСВ – МОНТАНА ОТБЕЛЯЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ВОДАТА 22 МАРТ

 

            По повод Деня на водата – 22 март експерти от направление „Опазване на водите” от РИОСВ – Монтана, съвместно с Регионална лаборатория – Монтана и ученици от екоклуб към Гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан” участваха в пробонабиране на водни проби от мониторингов пункт „р. Огоста след яз.”Огоста”. На мястото на вземане на пробите са извършени експресни анализи по показатели температура, рН, електропроводимост и разтворен кислород. 

         Участниците в събитието получиха брошури и стикери посветени на Деня на водата и основното послание „Всяка капка си струва”.
 

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx