Актуално

11
Декември
2010

в РИОСВ – МОНТАНА до 26.11.2010 г. са получени 318 броя коледни картички от материали за рециклиране

в РИОСВ – МОНТАНА до 26.11.2010 г. са получени 318 броя коледни картички от материали за рециклиране

В обявения от РИОСВ –Монтана конкурс за коледни картички от материали за рециклиране са получени 318 броя картички.

Участие са взели ученици от училища и детски градини от област Монтана.

Отличените творби ще бъдат избрани и победителите ще бъдат обявени в срок до 10.12.2010 г., като организаторите се свържат с тях. Резултатите ще бъдат обявени на уеб сайта на РИОСВ – Монтана: www.riosv-montana.com

С изпратените творби ще се организира изложба и част от творбите ще бъдат подарени на ръководния състав на министерство на околната среда и водите по случай светлия християнски празник – коледа

Categories: Актуално

11
Декември
2010

ЗАСЕДАНИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ ЕКСПЕРТЕН ЕКОЛОГИЧЕН СЪВЕТ ПРИ РИОСВ - Монтана

На 26 октомври 2010 г. ще се проведе заседание на Регионалния експертен екологичен съвет при РИОСВ - Монтана. На заседанието ще бъде разгледан доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Разширение на “РУА фабрика за метали”, с възложител “РУА фабрика за метали” ООД, гр. Лом.

На 29 октомври 2010 г. ще се проведе заседание на Регионалния екологичен експертен съвет при РИОСВ - Монтана. На заседанието ще бъде разгледан доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на ветроенергиен парк в землището на гр. Монтана, местността “пъстрина”, с възложител “Уинд пауър България 2” ЕООД.

Заседанията ще се проведат в Информационния център на РИОСВ – Монтана, ул. “Юлиус Ирасек” № 4.

Categories: Актуално

11
Декември
2010

ПРЕДСТОЯЩИ ЗАСЕДАНИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ ЕКСПЕРТЕН ЕКОЛОГИЧЕН СЪВЕТ ПРИ РИОСВ - МОНТАНА

На 26 октомври 2010 г. ще се проведе заседание на Регионалния експертен екологичен съвет при РИОСВ - Монтана. На заседанието ще бъде разгледан доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Разширение на “РУА фабрика за метали”, с възложител “РУА фабрика за метали” ООД, гр. Лом.

На 29 октомври 2010 г. ще се проведе заседание на Регионалния екологичен експертен съвет при РИОСВ - Монтана. На заседанието ще бъде разгледан доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на ветроенергиен парк в землището на гр. Монтана, местността “пъстрина”, с възложител “Уинд пауър България 2” ЕООД.

Заседанията ще се проведат в Информационния център на РИОСВ – Монтана, ул. “Юлиус Ирасек” № 4.

Categories: Актуално

11
Декември
2010

Конкурс за коледна картичка

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – МОНТАНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА КАРТИЧКА

ОТ МАТЕРИАЛИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

Всички ученици и образователни организации от област монтана и област видин са поканени да участват в конкурса за коледна картичка от материали за рециклиране. Право на участие в конкурса имат ученици от всички видове и степени училища и детски градини, читалищни клубове , школи и центрове за работа с деца в три възрастови групи:

От 5 до 9 години; от 10 до 14 години; от 15 до 19 години.

Размера на творбите е до формат А4

За създаването на творбите може да се използват всякакъв вид отпадъчни материали, условието е творбите да бъдат здрави и устойчиви, може да се използат и водни, темперни, маслени бои, пастели, фулмастри и моливи

Предмет на оценяване ще бъде:

- творческо въображение;

- оригиналност;

- умения за работа с материалите;

- използване на подходящи за целта отпадъци;

- оригиналност на картичката

Изискванията за участие:

- име, презиме и фамилия на участника;

- пол, възраст;

- пълен адрес по местоживеене

- данни за организацията: училище, школа, клуб.

Награди и изложба:

Отличените творби ще бъдат избрани и победителите ще бъдат обявени в срок до 10.12.2010 г., като организаторите се свържат с тях. Резултатите ще бъдат обявени на уеб сайта на РИОСВ – Монтана:

www.riosv-montana.com

Най- добре представителите се участници във всяка една категория ще бъдат отличени от РИОСВ – Монтана с парични награди

1 – награда – 30 лева

2 – награда – 20 лева

3 награда – 10 лева

С изпратените творби ще се организира изложба във фоаето на инспекцията, част от творбите ще бъдат подарени на ръководния състав на министерство на околната среда и водите по случай светлия християнски празник – коледа

Срока за изпращане на творбите до 26.11.2010 г. (важи пощенското клеймо)

на адрес:

Регионална инспекция по околната среда и водите - Монтана

гр. Монтана 3400, ул. «Юлиус Ирасек» № 4, ПК 55

за конкурса

тел./факс 096/300960, ел. поща:riosv_mont@net-surf.net

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията