Нормативна уредба

Закон за опазване на околната среда (ЗООС) /обн. ДВ, бр.53/13.07.2012 г./

Превантивна дейност – Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) – Законодателство

Превантивна дейност – ОВОС – Указания по прилагането - Указания, насоки и ръководства на Европейската комисия

Превантивна дейност – ОВОС – Указания по прилагането - Указания по прилагането - Ръководства

Превантивна дейност – ОВОС – Указания по прилагането - Указания по прилагането - Указания

Превантивна дейност – Екологична оценка (ЕО) – Законодателство

Превантивна дейност – Екологична оценка (ЕО) – Указания, насоки и ръководства на Европейската комисия

Превантивна дейност – Екологична оценка (ЕО) – Указания по прилагането - Ръководства

Превантивна дейност – Екологична оценка (ЕО) – Указания по прилагането –Указания

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията