16-22 септември 2011 година – Европейска седмица на мобилността Тема: Алтернативна мобилност Всяка Европейска седмица на мобилността се фокусира върху специални теми, свързани с устойчивата мобилност. Отправя се покана към местните власти да организират дейности в градовете, за да повишат общественото съзнание в подкрепа на кампанията. Във връзка с повишаване на енергийната ефективност, ниско-емисионните икономики, Европейският съюз прие серия от амбициозни климатични и енергийни цели, които да бъдат достигнати до 2020 г. Те включват намаляване на парниковите газове с 20 %, увеличаване на енергийната ефективност с 20 % и 20 % дял на енергията от алтернативни източници в общата консумация на енергия. Едно от основните предизвикателства на тези цели е увеличеният обем на пътуванията със собствени автомобили, които използват предимно петролни горива. Фокусирайки върху алтернативната мобилност, десетото издание на Европейската седмица на мобилността цели да подкрепи промяната по отношение на ресурсно-ефективна транспортна система, чрез повишаване на чистите, горивно-ефективните способи за пътувания. Повече за информация за кампанията през 2011 година може да бъде намерена на интернет адрес: http://www.mobilityweek.eu/.

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx