1. Заповед №РД-263/03.10.2022 г. за обявяване на конкурс за държавен служител.

2. Заповед №РД-264/04.10.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Олимекс“ ООД, гр. Видин, обект в с. Покрайна.

3. Заповед № РД-265/04.10.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

4. Заповед №РД-266/04.10.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Калиа“ ООД, гр. Ловеч, клон Бели мел.

5. Заповед № РД-267/06.10.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

6. Заповед № РД-268/06.10.2022 г. за забрана за тютюнопушене и за определяне на мястото на нощуване на служебните автомобили.

7. Заповед № РД-269/06.10.2022 г. за назначаване на комисия за оценяване и класиране на рисунки/есета/кратки разкази.

8. Заповед №РД-270/10.10.2022 г. за утвърждаване на Процедура по установяване на административни нарушения, налагане на административни наказания и обжалването им и Вътрешни правила за организация и обща координация при констатиране на нарушения на екологичното законодателство.

9. Заповед №РД-271/14.10.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Мрамор Беркстон Б“ ЕООД, гр. София, обект в гр. Берковица.

10. Заповед №РД-272/14.10.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Пласт Комерс - 93“ ООД, гр. София, обект в гр. Берковица.

11. Заповед №РД-273/13.10.2022 г. за заместване на директора на РИОСВ – Монтана.

12. Заповед №РД-274/14.10.2022 г. за назначаване на комисия за инвентаризация.

13. Заповед №РД-275/14.10.2022 г. за привеждане в изпълнение на заповед на директора на РИОСВ – Монтана във връзка с дружеството „ЧИЛИК ФАРМ“ ООД, гр. София.

14. Заповед № РД-276/14.10.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

15. Заповед № РД-277/14.10.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

16. Заповед №РД-278/17.10.2022 г. за участие на експерти в комисия във връзка с проект от националната кампания „Чиста околна среда – 2022 г.“.

17. Заповед №РД-279/17.10.2022 г. за участие на експерти в комисия във връзка с проект от националната кампания „Чиста околна среда – 2022 г.“.

18. Заповед №РД-280/19.10.2022 г. на директора на РИОСВ – Монтана във връзка със служебната информация.

19. Заповед №РД-281/19.10.2022 г. за заместване на директора на РИОСВ – Монтана.

20. Заповед №РД-282/20.10.2022 г. за назначаване на комисия за провеждане на конкурсна процедура.

21. Заповед № РД-283/21.10.2022 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати

22. Заповед №РД-284/21.10.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Марков 1991“ ЕООД, гр. София, обект в с. Студено буче.

23. Заповед №РД-285/21.10.2022 г. за извършване на комплексна проверка на компостираща инсталация и система за разделно събиране на зелени биоразградими отпадъци за общ. Чипровци и общ. Г. Дамяново в с. Бели мел.

24. Заповед №РД-286/24.10.2022 г. за изплащане на обезщетение.

25. Заповед № РД-287/24.10.2022 г. за прекратяване на служебно правоотношение.

26. Заповед № РД-288/25.10.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

27. Заповед №РД-289/25.10.2022 г. за участие на експерти в комисия във връзка с проект от националната кампания „Чиста околна среда – 2022 г.“.

28. Заповед № РД-290/26.10.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

29. Заповед №РД-291/31.10.2022 г. за участие на експерти в комисия във връзка с проект от националната кампания „Чиста околна среда – 2022 г.“.

30. Заповед №РД-292/31.10.2022 г. за участие на експерти в комисия във връзка с проект от националната кампания „Чиста околна среда – 2022 г.“.

31. Заповед № РД-293/02.11.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

32. Заповед № РД-294/02.11.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

33. Заповед №РД-295/02.11.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Лит-15“ ЕООД, гр. Видин.

34. Заповед №РД-296/02.11.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Димотек“ ЕООД, гр. Димово, обект в гр. Димово.

35. Заповед №РД-297/02.11.2022 г. за установяване на извършена работа по договор.

36. Заповед №РД-298/03.11.2022 г. за участие на експерти в комисия във връзка с договор, сключен от ПУДООС.

37. Заповед № РД-299/03.11.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

38. Заповед № РД-300/03.11.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

39. Заповед №РД-301/03.11.2022 г. за очила за работа с видеодисплей.

40. Заповед №РД-302/04.11.2022 г. за участие на експерти в комисия във връзка с проект от националната кампания „Чиста околна среда – 2022 г.“.

41. Заповед №РД-303/04.11.2022 г. за участие на експерти в комисия във връзка с проект от националната кампания „Чиста околна среда – 2022 г.“.

42. Заповед №РД-304/04.11.2022 г. за обявяване на конкурс за държавен служител.

43. Заповед №РД-305/04.11.2022 г. за средства за предпазване и корекция на зрението.

44. Заповед №РД-306/08.11.2022 г. за участие на експерти в комисия във връзка с проект от националната кампания „Чиста околна среда – 2022 г.“.

45. Заповед № РД-307/08.11.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

46. Заповед № РД-308/08.11.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

47. Заповед №РД-309/09.11.2022 г. за преназначаване на държавен служител.

48. Заповед №РД-310/10.11.2022 г. за участие на експерти в комисия във връзка с проект от националната кампания „Чиста околна среда – 2022 г.“.

49. Заповед №РД-311/10.11.2022 г. за участие на експерти в комисия във връзка с проект от националната кампания „Чиста околна среда – 2022 г.“.

50. Заповед № РД-312/14.11.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

51. Заповед № РД-313/14.11.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

52. Заповед № РД-314/14.11.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

53. Заповед № РД-315/14.11.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

54. Заповед № РД-316/14.11.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

55. Заповед № РД-317/14.11.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

56. Заповед №РД-318/15.11.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „ВиК“ ООД, гр. Монтана, обект в с. Расово.

57. Заповед №РД-319/15.11.2022 г. за извършване на комплексна проверка на животновъден обект в с. Смирненски.

58. Заповед №РД-320/16.11.2022 г. за назначаване на комисия за оглед и оценка на строително-ремонтни работи.

59. Заповед №РД-321/16.11.2022 г. за допълване на Заповед №РД-305/04.11.2022 г.

60. Заповед № РД-322/17.11.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

61. Заповед № РД-323/18.11.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

62. Заповед № РД-324/21.11.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

63. Заповед № РД-325/21.11.2022 г. за определяне на постоянен състав на ЕЕС при РИОСВ – Монтана.

64. Заповед № РД-326/21.11.2022 г. за оправомощаване на експерт по ЗЗВВХВС.

65. Заповед № РД-327/21.11.2022 г. за оправомощаване на експерти по ЗООС.

66. Заповед №РД-328/22.11.2022 г. за участие на експерти в комисия във връзка с проект от националната кампания „Чиста околна среда – 2022 г.“.

67. Заповед №РД-329/22.11.2022 г. за участие на експерти в комисия във връзка с проект от националната кампания „Чиста околна среда – 2022 г.“.

68. Заповед №РД-330/22.11.2022 г. за участие на експерти в комисия във връзка с проект от националната кампания „Чиста околна среда – 2022 г.“.

69. Заповед № РД-331/23.11.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

70. Заповед № РД-332/23.11.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

71. Заповед № РД-333/23.11.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

72. Заповед №РД-334/23.11.2022 г. за извършване на комплексна проверка на път с възложител: АПИ.

73. Заповед № РД-335/23.11.2022 г. за назначаване на комисия за провеждане на конкурсна процедура.

74. Заповед № РД-336/28.11.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

75. Заповед №РД-337/28.11.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Био Пауър Инвест“ ООД, гр. София, обект в гр. Кула.

76. Заповед №РД-338/28.11.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Булком Видин“ ЕООД, гр. Кула, обект в гр. Кула.

77. Заповед № РД-339/28.11.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

78. Заповед №РД-340/30.11.2022 г. за работа с информационната система с данни за процедурите по ОВОС и ЕО.

79. Заповед №РД-341/01.12.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Миджур Манеджмънт Кънстрашкан“ ЕООД, с. Горни Лом, обект: завод „Миджур“ в с. Горни Лом.

80. Заповед №РД-342/01.12.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Боровица“ ЕООД, с. Боровица, обект в с. Боровица.

81. Заповед №РД-343/01.12.2022 г. за годишния план за контролната дейност за 2023 г. и годишния отчет за дейността за 2022 г.

82. Заповед № РД-344/01.12.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

83. Заповед № РД-345/01.12.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

84. Заповед № РД-346/02.12.2022 г. за прекратяване на служебно правоотношение.

85. Заповед №РД-347/02.12.022 г. за участие в комисия във връзка със сключен договор.

86. Заповед № РД-348/05.12.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

87. Заповед №РД-349/05.12.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Фили“ ООД, гр. София, обект в землището на с. Белотинци.

88. Заповед №РД-350/05.12.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Компас“ ЕООД, гр. Монтана, обект в гр. Монтана.

89. Заповед №РД-351/05.12.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „ВиК“ ООД, гр. Монтана, обект: пречиствателна станция.

90. Заповед №РД-351/05.12.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Ирели“ ООД, гр. Пазарджик, обект в гр. Монтана.

91. Заповед № РД-353/06.12.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

92. Заповед № РД-354/06.12.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

93. Заповед №РД-355/06.12.2022 г. за обявяване на конкурс за държавен служител

94. Заповед №РД-356/06.12.2022 г. за заместване на директора на РИОСВ – Монтана.

95. Заповед №РД-357/08.12.022 г. за участие в комисия във връзка със сключен договор.

96. Заповед № РД-358/12.12.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

97. Заповед № РД-359/12.12.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

98. Заповед №РД-360/05.12.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Кремапласт“ ООД, гр. Монтана, обект в гр. Монтана.

99. Заповед №РД-361/13.12.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Спринтер“ ООД, гр. Монтана, обект в гр. Монтана.

100. Заповед №РД-362/13.12.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Крос“ ООД, гр. Монтана, обект в гр. Монтана.

101. Заповед №РД-363/13.12.2022 г. за извършване на комплексна проверка на СД „Войнов и Сие“, гр. Монтана, обект в гр. Монтана.

102. Заповед №РД-364/13.12.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Арсов 90“ ЕООД, с. Митровци, обект с. Митровци.

103. Заповед № РД-365/13.12.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

104. Заповед № РД-366/13.12.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

105. Заповед № РД-367/15.12.2022 г. за вписване и утвърждаване в ИИСДА информационни данни за РИОСВ – Монтана.

106. Заповед № РД-368/15.12.2022 г. за изготвяне на месечни отчети.

107. Заповед № РД-369/19.12.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

108. Заповед № РД-370/19.12.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

109. Заповед № РД-371/19.12.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

110. Заповед № РД-372/20.12.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

111. Заповед № РД-373/22.12.2022 г. за назначаване на комисия за провеждане на конкурсна процедура.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx