Изпълнение на дейности за устройство и управление

Изпълнение на дейности за устройство и управление на резерват "Чупрене", резерват "Горната кория" и поддържан резерват "Ибиша".

 

Проекти на планове за управление на резерват „Чупрене”, резерват „Горната Кория” и поддържан резерват „Ибиша”


Проектите на планове за управление на резерват „Чупрене”, резерват „Горната Кория” и поддържан резерват „Ибиша” са изготвени от П-Юнайтед ООД , в съответствие с изискванията на Договор ОПОС-2-Д-13/02.04.2014 г. с предмет: „Разработване на планове за управление на резерват „Чупрене”, резерват „Горната Кория” и поддържан резерват „Ибиша”, сключен между РИОСВ Монтана и П-Юнайтед ООД.
Проектите на планове за управление на посочените защитени територии са разработени по проект “Изпълнение на дейности за устройство и управление на резерват „Чупрене”, резерват „Горната кория” и поддържан резерват ”Ибиша”, който се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Р. България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

PU_Ibisha PU_Ibisha

топ!
Дата на публикуване: 12/09/2014
Промяна: 12/09/2014
Размер: 7.47 МБ
Тегления: 3433

PU_G_Koriq PU_G_Koriq

топ!
Дата на публикуване: 12/09/2014
Промяна: 12/09/2014
Размер: 7.69 МБ
Тегления: 3904

PU_Chuprene PU_Chuprene

топ!
Дата на публикуване: 12/09/2014
Промяна: 12/09/2014
Размер: 11.69 МБ
Тегления: 3818

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx