Детайли за Съобщение

СобственостСтойност
Име:Съобщение
Описание:

       От 01.01.2013 г. ползвателите на разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти не следва да изготвят и представят в РИОСВ – Монтана информационни карти, предвид т. 7 и т. 8 от Заповед № РД-821/30.10.2012 г. на МОСВ във връзка с внедряване в системата на МОСВ на Информационна система за разрешителни и мониторинг при управление на водите.

Файл:Vodi-internet.doc
Размер: 24 КБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:ani
Създаден на: 10/03/2014 17:22
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:4483 Тегления
Последна промяна на: 10/03/2014 17:23
Страница: