Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени

Печат
ПДФ

Издаване на становища за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на слабопродуктивни земи и за оползотворяване на хумусния пласт

I. Правно основание

Закон за почвите, чл.23, ал.2 и Наредба № 26/1996 г./Д.В. бр.89/22.10.1996 г. и всички изменения и допълнения/

II. Необходими документи

1. Искане от фирмата - свободен текст;

2. Съответния проект за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на слабопродуктивни земи и за оползотворяване на хумусния пласт.

III. Срок за издаване

14 дни

IV. Такса

Не се заплаща такса

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx