Детайли за Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.12.2022 г-2

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.12.2022 г-2
Описание:

Частично изменение на Общ устройствен план на община Лом и Подробен устройствен план – план за застрояване с обхват поземлен имот с идентификатор 68758.539.286 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Станево, общ. Лом, с възложител: И. Трендафилов.

Файл:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.12.2022 г-2.doc
Размер: 35.5 КБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:ani
Създаден на: 15/12/2022 16:53
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:66 Тегления
Последна промяна на: 15/12/2022 16:53
Страница: