Детайли за Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 22.11.2022 г.

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 22.11.2022 г.
Описание:

Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана и проект за Подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 51665.121.630 и 51665.121.631 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Монтана, с възложител: "Алфасист Инженеринг" ООД.

Файл:Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 22.11.2022 г..doc
Размер: 37.5 КБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:ani
Създаден на: 22/11/2022 16:12
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:211 Тегления
Последна промяна на: 22/11/2022 16:14
Страница: