Детайли за Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.09.2022 г.

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.09.2022 г.
Описание:

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.4.311 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: „Грегъри Транс“ ЕООД.

Файл:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.09.2022 г..doc
Размер: 35.5 КБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:ani
Създаден на: 12/09/2022 09:36
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:76 Тегления
Последна промяна на: 12/09/2022 09:36
Страница: