Детайли за Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 24.08.2022 г.

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 24.08.2022 г.
Описание:

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за обединяване на УПИ I-195, УПИ II-195, УПИ III-195, УПИ IV-195, УПИ V-195, УПИ VI-195, УПИ VII-195, УПИ VIII-195, УПИ IX-195, УПИ X-195, УПИ XI-195, УПИ XII -195, УПИ XIII -195, УПИ XIV -195, УПИ XV -195 и УПИ XVI -195, кв. 144 по регулационния план на с. Якимово, общ. Якимово в един имот, с отреждане за „Предимно производствена дейност – Фотоволтаична централа и трафопост“, с възложител: „МИМ“ ООД.

Файл:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 24.08.2022 г.2.doc
Размер: 37 КБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:ani
Създаден на: 24/08/2022 15:17
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:95 Тегления
Последна промяна на: 24/08/2022 15:17
Страница: