Детайли за Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 23.08.2022 г. - 2

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 23.08.2022 г. - 2
Описание:

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за обединяване на ПИ с идентификатор 12961.424.326 (УПИ ХVІІ, кв. 87) и ПИ с идентификатор 12961.424.325 (УПИ ХVІІІ, кв. 87) по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Вършец, общ. Вършец и създаване на нов УПИ „за спортни и рекреационни дейности, ОО и паркингˮ, с възложител"МД 21" ООД

Файл:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 23.08.2022 г. - 2.doc
Размер: 36.5 КБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:ani
Създаден на: 23/08/2022 09:48
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:90 Тегления
Последна промяна на: 23/08/2022 09:48
Страница: