Детайли за Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 23.08.2022 г.

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 23.08.2022 г.
Описание:

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за обединяване на ПИ с идентификатор 12961.424.261 (УПИ ІІ-261) и ПИ с идентификатор 12961.424.426 (УПИ ІІІ-335, 336, 345) по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Вършец, общ. Вършец и създаване на нов УПИ „за хотел, басейни, ОО и трафопостˮ, с възложител: „МД 21” ООД

Файл:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 23.08.2022 г..doc
Размер: 36.5 КБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:ani
Създаден на: 23/08/2022 09:24
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:92 Тегления
Последна промяна на: 23/08/2022 09:24
Страница: