Детайли за Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.08.2022 г.

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.08.2022 г.
Описание:

Изменение на Общ устройствен план в частта на поземлен имот с идентификатор 10971.512.188 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин за промяна на предназначението от „Други селскостопански дейности“ в „За производствени дейности“, с възложител: „Технически компоненти България“ ЕООД.

Файл:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.08.2022 г..doc
Размер: 36 КБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:ani
Създаден на: 22/08/2022 13:19
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:100 Тегления
Последна промяна на: 22/08/2022 13:20
Страница: