Детайли за Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.08.2022 г.

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.08.2022 г.
Описание:

Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Белоградчик и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 24431.99.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Дъбравка, общ. Белоградчик, с възложител: „Сън Енерджи 2022” ЕООД

Файл:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.08.2022 г..doc
Размер: 36.5 КБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:ani
Създаден на: 18/08/2022 16:04
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:98 Тегления
Последна промяна на: 18/08/2022 16:04
Страница: