Детайли за Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.08.2022 г.

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.08.2022 г.
Описание:

ПУП – ПП на трасетата на довеждащ колектор до ПСОВ, колектор за пречистени води, колектор за атмосферни води и доизграждане на главен колектор I до довеждащия колектор до ПСОВ към проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води” в поземлени имоти с идентификатори 03928.52.43, 03928.52.54 и 03928.52.56 по КККР на гр. Берковица, м. „Калешница” и ПУП – ПРЗ за съединяване на ПИ с идентификатори 03928.52.43 и 03928.52.54 по КККР и ново отреждане на проектен ПИ с идентификатор 03928.52.47 „За ПСОВ – за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение” и Разширение на обслужващ път до ПСОВ – с преотреждане „За второстепенна улица” на нов проектен ПИ с идентификатор 03928.52.49, засягащо ПИ с идентификатори 03928.52.43, 03928.52.54 и част от ПИ 03928.52.56 по КККР на гр. Берковица

възложител: Община Берковица

Файл:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.08.2022 г. - 2.doc
Размер: 37.5 КБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:ani
Създаден на: 15/08/2022 17:08
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:107 Тегления
Последна промяна на: 15/08/2022 17:09
Страница: