Детайли за Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.08.2022 г.

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.08.2022 г.
Описание:

Изменение на Общ устройствен план на община Берковица за поземлен имот с идентификатор 03928.47.92 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на имота с промяна предназначението му за „Обществено обслужване и жилищно строителство”, с възложител: Д. К.

Файл:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.08.2022 г..doc
Размер: 36.5 КБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:ani
Създаден на: 15/08/2022 16:16
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:271 Тегления
Последна промяна на: 15/08/2022 16:16
Страница: