Детайли за Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.08.2022 г.

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.08.2022 г.
Описание:

Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Берковица и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07510.50.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Бързия, общ. Берковица, с възложител: Община Берковица

Файл:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.08.2022 г. - 2.doc
Размер: 36 КБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:ani
Създаден на: 02/08/2022 15:08
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:117 Тегления
Последна промяна на: 02/08/2022 15:08
Страница: