Детайли за Решение № МО 12 – ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

СобственостСтойност
Име:Решение № МО 12 – ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
Описание:

 Изменение на общ устройствен план (ОУП) на град Видин в частта на поземлени имоти с идентификатори 10971.88.16, 10971.88.17 и 10971.88.18 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Видин, като територията, попадаща в имотите се преотреди от „обработваеми земеделски земи“ в устройствена зона с „предимно производствена дейност с преобладаващи складови функци“, с възложител: Л. И.

Файл:МО 12 ЕО 2018.pdf
Размер: 512.39 КБ
Тип:pdf (MIME тип: application/pdf)
Автор:ani
Създаден на: 18/12/2018 10:25
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:1578 Тегления
Последна промяна на: 18/12/2018 10:25
Страница: