Детайли за Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 19.06.2024 г.

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 19.06.2024 г.
Описание:

Частично изменение на Общ устройствен план на община Бойчиновци и Подробен устройствен план – план за застрояване в обхват поземлен имот с идентификатор 46036.22.384 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мадан, общ. Бойчиновци, с възложител "Пивел" ЕООД.

Файл:Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 19.06.2024 г..doc
Размер: 38.5 КБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:tstoyanova
Създаден на: 19/06/2024 09:55
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:30 Тегления
Последна промяна на: 19/06/2024 09:56
Страница: