Детайли за Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 25.04.2024 г

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 25.04.2024 г
Описание:

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 23672.701.1601, 23672.701.1757, 23672.256.1, 23672.178.1, 23672.178.2, 23672.176.1, 23672.172.5, 23672.180.4, 23672.180.1, 23672.164.22, 23672.164.10, 23672.339.12, 23672.339.13, 23672.163.11, 23672.340.6, 23672.166.2, 23672.702.721, 23672.702.1496, 23672.702.1497, 23672.166.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Дреновец, общ. Ружинци, 73924.91.6, 73924.88.1, 73924.85.19, 73924.85.20, 73924.501.333, 73924.501.334, 73924.501.345, 73924.501.343, 73924.501.335, 73924.501.344 по КККР на с. Тополовец, общ. Ружинци и 21193.501.167, 21193.501.277, 21193.501.165, 21193.501.278, 21193.501.274, 21193.501.334, 21193.501.335, 21193.501.384, 21193.501.336, 21193.501.314 по КККР на с. Динково, общ. Ружинци, с възложители: ОБЩИНА РУЖИНЦИ и „РУЖИНЦИ-СОЛАР” ООД.

Файл:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 25.04.2024 г.doc
Размер: 38 КБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:ani
Създаден на: 25/04/2024 09:56
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:154 Тегления
Последна промяна на: 25/04/2024 09:57
Страница: