Детайли за Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.04.2024 г

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.04.2024 г
Описание:

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 57131.68.100 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Покрайна, общ. Видин, с възложител: Валерия Лозанова

Файл:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.04.2024 г.doc
Размер: 36.5 КБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:vdaskalova
Създаден на: 12/04/2024 09:56
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:158 Тегления
Последна промяна на: 12/04/2024 09:56
Страница: